İnfantil tip 1 GM1 Gangliyosidoz tanısı alan 3 olgu sunumu


KILAVUZ S., BULUT F. D. , Şeker-Yılmaz B., KOR D. , EKİNCİ F. , EROL İ., ...More

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey