İki otozomal resesif immün yetmezliğin birlikteliği:IL-12 Reseptör B1 ve Biotinidaz Eksikliği


DOĞRUEL D. , BULUT F. D. , YILMAZ M. , ÖNENLİ MUNGAN H. N. , ALTINTAŞ D. U.

3. Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye