Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Tarihsel Önem

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

Türkiye ve ABD’xxde Okutulan Tarih Ders Kitaplarının Milliyetçilik Açısından Karşılaştırılması

7th World Conference on Psychology and Sociology, Madrid, Spain, 15 - 17 November 2018

DETERMINATION OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF TEACHER CANDIDATES FOR INTERNSHIP COURSES

7th World Conference on Psychology and Sociology (WCPS-2017), Madrid, Spain, 15 - 17 November 2018, pp.17

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Değerler ve Değer Eğitimi

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017

AN INVESTIGATION ON SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS RELATED TO VALUES EDUCATION

6th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 18 - 25 September 2017, pp.9

The Effect on Historical Thinking Skills of the Using of Memoirs in History Teaching

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH, ROMA, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.21

Why do We Teach Social Studies?

Internatıonal Congress on Polıtıcal, Economıc and Socıal Studıes, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Reşat Nuri Güntekin’s School Representations and Teaching Values through Theater

Internatıonal Congress on Polıtıcal, Economıc and Socıal Studıes, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Use of Historical Novels in the Teaching of Social Studies: An Analysis of the Four National Struggle Novels

International Conference on Social Sciences Humanities and Education, Paris, France, 27 - 28 April 2017

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’na Göre Karakter Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 6 - 08 April 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Algıları

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.754

Bir Cumhuriyet Vatandaşı Yaratma Projesi: "Vatandaş İçin Medeni Bilgiler"

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.770-787

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürkçülük Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.173-180

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milliyetçilik Algıları

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.1

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatanseverlik Algıları

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.755

The Teaching of Atatürk as a Historical Hero in the Social Studies Lesson

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Education, Barcelona, Spain, 23 - 25 May 2016, pp.1

The Efficacy Beliefs of Social Studies Teachers Candidates Regarding the Teaching Learning Process

The Asian Conference on Society, Education & Technology 2015, Kobe, Japan, 21 - 25 October 2015, vol.1

Hindistan'da Esaret: I. Dünya Savaşı Ve Sonrasında Hindistan'daki Türk Esirleri

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri, Yeni Delhi, India, 26 - 27 March 2015, pp.1-14 Sustainable Development

Tarih Araştırmacılarına Göre Hatıratların Tarihsel Değeri

III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.1

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Arastırmalarına Yönelik Algıları

Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.1

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alanın Bütünleşik Yapısıyla İlgili Görüsleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.1

Sosyal Bilgiler Dersinden Beklentilerin Karşılaştırılması

Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.1

4+4+4 Eğitim Sisteminin Sosyal Bilgiler Dersine Yansımaları: 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.1

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki Ikilem Yaklaşımı Yoluyla Öğretimi

Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II), Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.1

Social Studies Teaching Department Freshmen's Views on Social Studies Teaching

5th World Conference on Educational Sciences, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013, pp.1

İlköğretim Öğrencilerine Göre "Çocuk Hakları"

1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.1 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri

1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.1

Books & Book Chapters

Maurice Debesse

in: DÜNYA EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I, Bahri Ata, Hüseyin Köksal, Talip Öztürk, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.223-238, 2019

Maurice Debesse

in: DÜNYA EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I, Bahri Ata, Hüseyin Köksal, Talip Öztürk, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.223-238, 2019

Sosyal Bilgilerin Doğası

in: Sosyal Bilgilerin Doğası, Dönmez,Cengiz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2013