8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi


ALTIKULAÇ A. , AKHAN N. E.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.225-247, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.225-247

Özet

Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi “Lozan Barış Antlaşması” konusunda yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin etkinlikler oluşturmak ve oluşturulan etkinliklerin öğrencilerin konuları öğrenme düzeylerini ve derse karşı tutumlarını yükseltip yükseltmediğini incelemek ve betimlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, deney grubuna Lozan Barış Antlaşması ile ilgili etkinlikler uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim teknikleri kullanılmıştır. Betimlemeli ve deneysel niteliği olan bu çalışmada T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanımı gösterilmeye çalışılmış ve “Deney grubu ile kontrol grubunun öğrenim düzeyleri ve tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır.

In this research, it was aimed to compose the activities about how creative drama teaching method and six thinking hats teaching technique can be used in “Lausanne Peace Treaty” subject in Turkish Republic Revolution History and Kemalism lesson; describe and research whether the composed activities increase the students’ learning levels or not. For this aim, the Lausanne Peace Treaty-related activities were applied on an experiment group and traditional teaching techniques were applied on a checking group. In this study, which is an experimental and descriptive, it was attempted to show the use of creative drama teaching method and six thinking hats teaching technique in Turkish Republic Revolution History and Kemalism lesson and an answer was searched for the question “Is there any meaningful difference between the learning level and attitudes of experiment group and checking group?”