Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortaokul TC İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretiminde Tarihsel Kaynakların Kullanımına Yönelik Görüşleri


DÖNMEZ C., ALTIKULAÇ A.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.3, pp.923-942, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.923-942

Abstract

The aim of this study is to determine what the opinions of Social Studies teacher candidates are about the use of historical sources in T.R. History of Revolution and Kemalism course. Data were collected using a scale developed by researchers; the obtained findings were analyzed using quantitative and qualitative methods. It was observed that the participants were willing to use historical sources, but not at the desired level exactly how to use these resources. It was seen that teacher candidates preferred the primary sources in the course, gave priority to sources such as archival documents, library films and memoirs from these sources mostly.

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel kaynakları kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir ölçekle toplanmış, elde edilen bulgular nicel ve nitel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada, katılımcılarının derste tarihsel kaynak kullanımına istekli olduğu, ancak nasıl kullanacakları konusunda kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının derste birincil kaynakları kullanmayı tercih ettiği, bu kaynaklardan da en çok arşiv belgeleri, arşiv filmleri ve hatıratlar gibi kaynaklara öncelik verdikleri görülmektedir.