Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Pedagogical Study on Practices Aimed at Training Future Teachers

Apuntes Universitarius Journal, vol.11, no.4, pp.216-228, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

The effect of formative assessment on high school students' mathematics achievement and attitudes

Journal of Pedagogical Research, vol.5, no.4, pp.155-171, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Metacognitive Reading Strategy Training in English Language Teaching on Students’ Attitudes

International Journal of Language Academy, vol.8, no.5, pp.28-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimine Genel Bir Bakış

Çukurova Araştırmaları, vol.6, no.2, pp.305-313, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of "Course Study and Learning Strategies" Used by 9th and 12th Grade Students in Anatolian and Science High Schools

Journal of Education and Learning, vol.9, no.6, pp.155-162, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Washback effect of higher education institution examforeign language test on university candidates’ attitudes

African Educational Research Journal, vol.8, no.2, pp.121-130, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.15, no.5, pp.3315-3326, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yol Gösterici Bir Öğretim tasarımı Kuramı: C.M. Reigeluth’un ”Öğretimi Ayrıntılı Düzenleme Kuramı-Bir Örnek Uygulama-

Journal of Continuous Vocational Education and Training, vol.2, no.1, pp.67-82, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Use of "Learner Control Strategy" in Courses of Law Faculties in State and Private Universities

MM Journal of International Educational Sciences, vol.3, no.2, pp.89-102, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Secondary School Students Perspectives on Values (Adana Sample from Turkey)

Journal of Education &Social Policy, vol.3, no.2, pp.123-127, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

English Language Course and Nature of Science in Secondary School for Grade 8 th

American International Journal of Contemporaray Research, vol.5, no.6, pp.52-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Scale Development on Study and Learning Startegies for High School Students (Adana Sample From Turkey)

International Multilingual Journal of Contemporary Research, vol.3, no.2, pp.27-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Scale Development On Study And Learning Strategies For High School Students (Adana Sample From Turkey)

International Multilingual Journal of Contemporary Research, no.3, pp.27-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ders Çalışma Becerileri Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.12, no.47, pp.1-10, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı -Adana İlinde Bir Çalışma-?

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.336-351, 2014 (National Refreed University Journal)

Successful Learner Perspectives on Success, Intelligence and Nutrition in a Turkish State Secondary School

International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), vol.4, no.4, pp.35-45, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student Perspectives on Study Skills in a Turkish State Secondary School Sample from Adana

World Journal of Education, vol.3, pp.15-26, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science and Technology Teachers? Views towards Computer-Assisted Instruction in Primary Schools (Sample of Gaziantep and Kilis District in Turkey)

Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Review (JETERAPS), vol.4, no.5, pp.712-718, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Teacher Attitudes Toward the Learner Control Strategy

NWSA-Education Scinces, vol.8, no.2, pp.225-231, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri

American Annals Of The Deaf, vol.11, no.42, pp.129-151, 2012 (Other Refereed National Journals)

Teachers' attitude toward using the subcategories of learner control strategy

World Applied Sciences Journal, vol.18, no.10, pp.1347-1354, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Teachers Attitude Toward the Decision Making as a Subcategory of Learners Control Strategy

Educational Research and Reviews (ERR), vol.7, no.27, pp.589-596, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININI DEĞER YÖNELİMLERİ

ESOSDER: ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.42, pp.129-151, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerine ve Ailelerine Yönelik Bilgisayar Destekli Ders Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Eğitiminin Başarıya Etkisi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.212-226, 2012 (National Refreed University Journal)

Developing a Scale on the Usage of Learner Control Strategy

EDucational Research and Reviews (ERR), vol.7, no.10, pp.244-250, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerde Görev Yapan Akademisyenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Fakülte ve Unvanlarına göre İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.40, pp.116-121, 2011 (National Refreed University Journal)

Konu Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.165-176, 2011 (National Refreed University Journal)

Beyin Temelli Öğrenmenin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Uygulanması

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.39, pp.160-171, 2010 (National Refreed University Journal)

Uyuyan Bir Dev; Beyin ve Gelişimi

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, no.3, pp.24-26, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ders Çalışma ve Öğrenme Sürecinde Öğretmen ve Anne-Babaların Sorumlulukları

Ticaret ve Turizm Mesleki Eğitim ve Kültür dergisi, no.6, pp.15-17, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Sorumluluk Almamızı ve Başarımızı Engelleyen Sinsi Düşmanlar: Savunma Mekanizmaları

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, no.2, pp.19-21, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Japon Eğitim Sistemi ve Eğitim Reformu

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.29, pp.58-64, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Eleştirel Düşünme: Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Bir Güvenirlik Çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.189-200, 2004 (National Refreed University Journal)

Öğretmenlerin Öğrenci Kontrolü (Learner Control) Stratejisini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.143-146, 2004 (National Refreed University Journal)

16 Etkili Öğretim İlkesi

Yaşadıkça Eğitim, no.76, pp.16-21, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Öğretimi Ayrıntılama Kuramı ve Analojik Düşünme Süreci

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.16, pp.31-34, 1997 (National Refreed University Journal)

Verilerin İşlenmesinde Bilgisayar Kullanımı

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.11, pp.54-66, 1995 (National Refreed University Journal)

Eğitimde Yeni Ümit: Bilgisayar

Yaşadıkça Eğitim, no.39, pp.13, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Use of Multimedia in English Language Teaching Clases

4. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1347-1355

EFL Teacher Educators’ Attitudes towards Call: Case Of TurkishState Universities

4. International EMIEntrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1177-1187

Pedagogical Basis of Practice Oriented Future Specialist Tarining

4. International EMI Entrepreneurship ocial Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.208-219

TEACHER EDUCATORS' ATTITUDES TOWARDS CALL: CASE OF TURKISH STATE UNIVERSITIES

4. ULUSLARASI EMI GİRİŞİMCİLİK & SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.10-13

Öğrenme ve Öğretme Stilleri İlişkisi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 27 June 2017

Öğrenme Ve Öğretme Stilleri ilişkisi

ICITS 2017 - 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, no.1, pp.670-672

Education Faculty Students Vıews on Values (Cukurova University Sample)

14 th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.72

Teachers Views on Values: A Research in Adana

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.52

Education Faculty Students Views on Values: Çukurova University Sample

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.78

Primary and Secondary School Teachers viewson Professional Ethics: A Research in Adana

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.43

Investigating The Diffuculties and Anxiety States of Science and Arts Center Teachers

14 th INTERNATIONAL JTEFS/BBC CONFERENCE, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.48

Evaluation of Secondary School Students About Teachers Behaviors on Values and Education for Sustainable Development: Sample of ADANA

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.44 Sustainable Development

English Language Course and Natura of Science in Secondary School for Grade 8th

Cukurova International ELT Teachers Conference "An Insider Voice into Practice", 21 - 22 May 2015

THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTİVES ON VALUES

VII. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, vol.-

The Secondary School Students Perspectives on Values

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ, 8 - 10 May 2015

Matematik Öğretiminde J.M. Scandura'nın Yapısal Öğrenme Kuramı

XI Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1-2

Adana İl Merkezindeki İlkokullarda Görevli Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri

VI. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014, pp.1-2

Relationship between the high school students perspectives on study skills and the types of state high school in terms of some variables

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, vol.152, pp.1029-1033 identifier

The relationship between Schwartz value categories,depression, and hopelessness among Turkish college students

The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm, Stockholm, Sweden, 9 - 12 July 2013, pp.3-4

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012, pp.40

Teachers? Attitude Toward Using the Learner Control Strategy as a General

International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 May 2012, pp.1-2

Psikolojik Açıdan Değerler-Dindarlık İlişkisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.3-4

The Effects of Study Skills Instruction to Academic Success and Continuity for the Course of English in Primary School

I. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.1-2

Prevalence and Accompanying Risk Factors of Somatization Disorder at Young-adults in Turkey

XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Semptember 2008 , Journal of Czech and Slovak Psyciahtry, Prague, Czech Republic, 20 - 25 September 2008, vol.104, pp.1-2

Prevalence and Risk Factors of the Obsessive Compulsive Disorder at the Students of an Education Faculty in Turkey

XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Semptember 2008 , Journal of Czech and Slovak Psyciahtry, Prague, Czech Republic, 20 - 25 September 2008, vol.104, pp.2-3

İngilizce Sözcük Öğretiminde Bilgisayar Destekli Üçlü Kodlama Yaklaşımının Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.815-831

Özel ve Resmi İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Öğrenci Kontrolü (Learner Control) Stratejisini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.1-2

Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunmun Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Furaı Bilşdirgeleri, Sakarya, Turkey, 28 November 2011 - 30 November 2001, vol.2, pp.305-322

Öğretimi Ayrıntılama Kuramına (The Elaboration Theory of Instruction) Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunumun Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya, Turkey, 28 - 30 November 2001, vol.2, no.4, pp.305-322

Books & Book Chapters

Educational Sciences II

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2019

Program Değerlendirme Modelleri

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Oral B, Yazar T, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.489-508, 2017

Problem seçimi ve Araştırma Önerisi Hazırlama

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Doç. Dr. Onur Köksal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.49-89, 2017

Program Değerlendirme Modelleri-II

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, , Editor, PEGEM, Ankara, pp.489-507, 2017

Problem Seçimi ve Araştırma Önerisi Hazırlama

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Onur Köksal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.49-89, 2017

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı

in: Değerler ve Eğitimi-II, Kaymakcan R, Tınaz N, Altın Ş Z, Zengin M, Yiğit H., Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.950-965, 2015

Sınıflama Gerektiren Testler

in: Eğitimde ölçme ve Değerlendirme, Savaş Baştürk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.101-108, 2014

Öğretim Tasarımı ve Bilişsel, Duyuşsal, Psiko-motor alan öğrenmeleriyle ilgili kuramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Savaş Baştürk, Editor, Vize Tasarım Yayınları, Ankara, pp.113-147, 2013

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tuncay Dilci, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.9-71, 2011

Madde ve Test İstatistikleri

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Halil İbrahim Öztürk, Editor, Lisans Tasarım Yayınları, İstanbul, pp.137-151, 2008

Öğretim Teknolojisine Giriş

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Kutlu, M.O, Aldağ, H, Editor, Lisans Tasarım Yayınları, İstanbul, pp.9-35, 2005

Öğretimde 333 Etkili Yol

Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2001