Yol Gösterici Bir Öğretim tasarımı Kuramı: C.M. Reigeluth’un ”Öğretimi Ayrıntılı Düzenleme Kuramı-Bir Örnek Uygulama-


Kutlu M. O., Uğuz S., Günay S., Etiz B., Cihan E.

Journal of Continuous Vocational Education and Training, vol.2, no.1, pp.67-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalenin temel amacı; bir öğretim tasarımı kuramı olarak 1980’li yılların başında C. M. Reigeluth tarafından geliştirilen; Öğretimi Ayrıntılı Düzenleme Kuramını (ÖADK) ve bir disiplin olarak öğretim tasarımı alanını genel hatlarıyla tanıtmaktır. ÖADK’nın temel amacı öğretim tasarımcılarına içeriğin ve içerik sıralamasının nasıl olacağı konusunda mevcut bilgileri birleştirmek suretiyle yardımcı olmaktır Öğretim bilimcilerinin görevleri ise; öğretim kuramlarını temel alarak öğretim sürecinde kullanılabilecek, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılmasını sağlayan öğretim yöntemlerini geliştirmektir. Öğretim tasarımı alanı, öğretim sürecine makro ve mikro düzeyde bilgi sağlar. Bu düzeyler iki şekilde farklılık göstermektedir. Bunlar; içerik kapsamı ve ilgili bellek türüdür, Mikro düzey (Merrill’in Öğeleri Belirleme Kuramı/ÖBK); içeriğin tek bir parçasının öğretimi için gerekli taktiklerle ilgiliyken, makro düzey (Reigeluth ’un ÖADK); öğretim daha büyük miktardaki içeriğinin seçimi, yapılandırılması, sıralanması, sentezlenmesi ve özetlenmesiyle ilgilidir. Başka bir anlatımla mikro stratejiler; öğrencinin bireysel olarak belleğinde bilginin etkin bir biçimde nasıl kaydedileceğini belirlemek için tasarlanmıştır. Makro stratejilerde ise; daha çok belleğin düzenlenmesine odaklanılmıştır. Amaçları tüm bilgi ve beceri birikiminde değişiklikler oluşturmaktır. Bu çalışmada, ortaokul düzeyi matematik dersinde tam sayılar konusu bir örnek uygulama olarak verilmiştir. Konu alanı uzmanları bu kuramın matematik öğretiminde uygulanmasının etkili, verimli ve ilgi çekici öğretimi gerçekleştirebileceğini belirtmişlerdir.