Öğrenme Ve Öğretme Stilleri ilişkisi


ALDAĞ H. , SCHREGLMANN S., KUTLU M. O. , Köymen Ü.

ICITS 2017 - 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, no.1, pp.670-672

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.670-672

Abstract

Abstract

There is a vast amount of research that separately examine the relations among learning styles, teaching preferences, with regarding numerous variables such as gender, department type, graduate level, GPA etc. However, the expectation of consistent relation among these constructs and variables are confirmed by some of the studies while they are not confirmed by others. The gap between study results stimulated further investigations and discussions in scientific community. Moreover, cultural differences and scale-construct differences due to adaptability studies makes one to one comparison across nations harder. The literature offers controversial perspectives on whether teaching preferences and learning styles need to be congruent or not for effectiveness. As a result, teacher candidates have to be informed about not to generalize specific research conclusions to all student and/or teacher populations. Instead, they should be supported to make rational and scientific educational decision based on their specific conditions.

The purpose of current study is to determine the relation between candidate teachers’ learning styles, teaching preferences pertaining to various factors such as GPA, department and gender. We also aim to support our candidate teachers to scientifically determine their preferences, styles and beliefs, to openly discuss the issue and to realistically plan their teaching based on the results. The sample will be the candidate teachers who are studying at the Çukurova University- Formation Programme. In the collection of the data, Grasha’s “Teaching Style Scale” and Grasha’s “Learning Style Inventory” will be employed. SPSS will be utilized for the analysis of data.

Keywords: Grasha-Reichmann Learning Styles Inventory, Grasha Teaching Styles Inventory

Öğrenme ve Öğretme Stilleri İlişkisi

ÖZET

Öğrenme ve öğretme, stilleri, cinsiyet, bölüm, ortalama gibi değişkenler açısından ayrı ayrı inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak, bu yapılar ve değişkenler arasındaki tutarlı ilişki beklentisi bazı araştırma sonuçları tarafından doğrulanırken, diğerleri tarafından doğrulanmamıştır. Bu fark bilimsel çevrelerde tartışmaları ve yeni araştırmaları teşvik etmiştir. Buna rağmen adaptasyon çalışmaları ile değişen ölçek faktörlerindeki farklılıklar ve kültürel farklılıklar nedeni ile uluslararası birebir karşılaştırma yapmak zorlaşmaktadır. Literatürde öğrenme ve öğretme stillerinin etkililik için tutarlı olup olmamaları gereğine ilişkin birbirinden farklı ifadeler yer almaktadır. Bu nedenle, öğretmen adayları belirli araştırma sonuçlarını tüm popülasyona genellemeleri olasılığına karşı, koşullar temelinde mantıklı ve bilimsel kararlar vermek üzere desteklenmelidir.

Bu çalışmanın amacı ortalama, bölüm ve cinsiyet gibi değişkenlere göre öğrenme, öğretme stilleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Aynı zamanda bu araştırma sonuçları ile öğretmen adaylarını, stillerini belirlemelerinde ve öğretimlerini gerçekçi ve bilimsel olarak planlamaları için desteklemeyi amaçlamaktayız. Örneklem Çukurova Üniversitesi Formasyon Programı öğrencilerinden seçilecektir. Verilerin toplanmasında Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği (GRÖnSÖ) ve Grasha Öğretme Stilleri Ölçeği (GÖSÖ) kullanılacaktır. Veriler SPSS programı ile analiz edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği (GRÖnSÖ), Grasha Öğretme Stilleri Ölçeği (GÖSÖ)