Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Habnâme-i Veysî

Türk Dünyası Araştırmaları, pp.651-669, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Üslup ve Anlatım Özellikleri

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ International Congress on Social Sciences, Al-Quds, Palestine, 23 - 25 March 2018, pp.192

An Analysis on History of Feeding Bottle Use-Biberon Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.135-136

ÖZTÜRK Nuran 2016 Nef î nin Sözüm Redifli Kasidesinin Bilinen Tek Naziresi PROCEEDINGS BOOK BİLDİRİLER 1 Ed Hayrullah Kahya 19 22 Mayıs 2016 Madrid İspanya

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD 2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1319-1329

Veysî i Alaşehrî Veysî i Üskübî'nin Siyeri'ndeki Farsça Şiirlerin Kaynakları

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, Skopje, Macedonia, 7 - 09 May 2016, pp.307-322

Veysî-i Alaşehrî/Veysî-i Üskübî'nin Siyeri'ndeki Farsça Şiirlerin Kaynakları

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk sanatları, Üsküp, Macedonia, 7 - 09 May 2016, pp.307-322

VEYSÎ-İ ALAŞEHRÎ / VEYSÎ-İ ÜSKÜBÎ'NİN SİYERİ?NDEKİ FARSÇA ŞİİRLERİN KAYNAKLARI

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, Üsküp, Macedonia, 6 - 10 May 2016, vol.-, pp.307-322

Dünyada ve Ülkemizde Biberon Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.140

Türkçe Öğretimi İçin Yazılmış Bir Eser: Kitâb-ı Tercümân- ı Türkî ve Arabî ve Farisî

VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Tiran, Albania, 25 - 28 September 2013, pp.386-406

Elifnâme ve Nidâi'nin Elifnâmesi

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.173-185

11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati't-Türk' teki Yansımaları

Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni: Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008, pp.793-810

Kırım Savaşı?nda İskorbüt İlleti

I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kayseri, Turkey, 20 - 24 May 2008, pp.792-810

Kırım Savaşı'nda İskorbüt İlleti

I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kayseri, Turkey, 20 - 24 May 2008, pp.792-810

Books & Book Chapters

Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Muhteva özellikleri

in: DİNî, TÂRİHÎ VE EDEBÎ AÇIDAN KUDÜS, İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör, Editor, DBY, İstanbul, pp.393-417, 2018

III. GÂliBî (HACI ALİM)-İNCELEME

in: BOR VE BORLU GÂLİBÎ, İlter UZEL, Editor, Bor Belediyesi Kültür Yayınları, Niğde, pp.139-155, 2018

Muhibbî (Kânûnî) Divânı'nda Din ve Tasavvuf

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2016

Münacaat ve Tövbe-i Nasûh Geleneği Çerçevesinde Tövbenâme-i Veysî

in: 1. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yaman Y., Editor, Sütun Yayınları, İzmir, pp.233-247, 2012

Gülzâr-ı Ma'nevî'nin Muhtevası Hakkındaki Tespitler

in: İbrahim Tennûri, Çavuşoğlu A., Editor, Melikgazi Belediyesi Kayseri, Kayseri, pp.63-82, 2011

Eşrefoğlu Rûmî Divânı'nda Sevginin Kaynağı olarak Hz. Muhammed

in: İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî, Kemikli B., Editor, Uludağ Üniversitesi Yayınları, İznik, pp.197-211, 2010

Klasik Türk Şiirinde Avcılığa Dair "Uğur" ve "Uğursuzluk" İnanışları

in: Av ve Avcılık Kitabı, Naskali E. G., Altun H. O., Editor, Kitabevi Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.525-543, 2008

"Kânûnî ve Şiir"

in: Osmanlı, Eren G., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.689-699, 1999

Episodes in the Encyclopedia