Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde Dil ve Edebiyat Öğretimi: (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)


ÖZTÜRK N.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.7, ss.95-121, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  • Sayfa Sayıları: ss.95-121

Özet

Atıf / ©- lmaz, N. (2007). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde Dil ve Edebiyat

Öğretimi: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dergisi 7 (1), 95-121.

Özet- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 1998–1999 öğretim yılından itibaren

ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinden bir kısmında öğretime başlamıştır. 2006–2007 yılında ise

Bölüm, YÖK kararıyla Eğitim Fakültelerine aktarılmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Bölümü 2009 yılının sonuna dek İlahiyat Fakültesindeki öğretimine de devam edecektir. Bölümde

“Türkçe Yan Alan” adıyla dil ve edebiyat derslerinden oluşturulmuş bir grup ders okutulmaktadır.

Bu dersler hakkında öğrenci görüşlerinden hareketle bir istatistik çalışması yapılmıştır. Çalışma,

2007 yılında mezun edilen son sınıf öğrencilerine uygulanan anket vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle yaklaşık 10 yıllık bir sürede Türkçe yan alan derslerinin niteliği hakkında birtakım değerlendirmeler

elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler- İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Dil ve

Edebiyat Öğretimi, Türkçe Yan Alan Dersleri.

Language and Literature Instructions at the Departments of Religious Culture

and Moral Knowledge Teaching: Case of Çukurova University Faculty of

Theology

Citation / ©- Yılmaz, N. (2007). Language and Literature Instructions at the Departments of

Religious Culture and Moral Knowledge Teaching: Case of Çukurova University Faculty of

Theology. Çukurova University Journal of Faculty of Divinity 7 (1), 95-121.

Abstract- Departments of Religious Culture and Moral Knowledge Teaching have been

established at some Turkish universities at the faculties of Theology since 1998–1999

academical year. In the academical year of 2006–2007 this department has been transferred

to the Faculty of Education in accordance with a decree of Higher Education Council.

However Departments of Religious Culture and Moral Knowledge Teaching will continue to

function at the Theology faculties until the end of 2009. At this department a group of

subjects related to language and literature are taught under the heading “Turkish Minor”. A

statistical study based on the views of students has been conducted. This was realized

through a survey on the final year students. As a result certain evaluations have been

obtained regarding the quality of “Turkish Minor Subjects” which have been taught for about

ten years.

Key Words-. Faculty of Theology, The Departments of Religious Culture and Moral

Knowledge Teaching Language and Literature Instructions, Turkish Minor Subjects.