Klasik Türk Şiirinde "Ashâb-ı Kehf": İslâmî'nin Mesnevisi Örneği


ÖZTÜRK N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, vol.6, pp.35-64, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  • Page Numbers: pp.35-64

Abstract

AshÀb-ı Kahf” In The Classical

Turkish Poetry :

An Example of İslÀmì’s Mathnawì

Citation/©-lmaz, N. (2006). “AshÀb-ı Kahf”

in the classical Turkish poetry: An example

of İslÀmì’s Mathnawì. Çukurova University

Journal of Faculty of Divinity 6 (1), 35-

64.

Abstract- The story of AshÀb-ı Kahf has been

depicted in holy scriptures, certain

religious texts and mythological narrations.

According to the findings we arrived at as a

result of our researches the history of

AshÀb-ı Kahf’s story goes to hundreds of

years back. In divÀn (the classical Turkish

poetry) poetry sometimes it appears in

couplets in the form of allusions, sometimes

in exclusive works dedicated to it. Thus, in

the mathnawì of XV th century poet IslÀmì

the complete story has been narrated. This

text reflects the form of the story as it

took place in the Turkish culture and

literature.

Key Words- Ashab-ı Kahf, DewÀn Poetry, The

Mathawì of IslÀmì

Klâsik Türk Şiirinde “Ashâb-ı Kehf”: İslâmî’nin

Mesnevisi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nuran Yılmaz*

Atıf/©- lmaz, N. (2006). Kl?sik Türk Şiirinde “Ash?b-ı Kehf”: İsl?mì’nin Mesnevisi Örneği.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 35- 64.

Özet- Ash?b-ı Kehf kutsal kitaplarda, bazı dinì metinlerde ve mitoslarda anlatıla gelmiştir.

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde kanaatimizce, geçmişi yüzlerce yıl geriye giden

“Ash?b-ı Kehf” kıssası, Div?n Şiirinde, çoğu kez beyitlerde telmih yoluyla, kimi kez de müstakil bir

eserde karşımıza çıkmaktadır. Nitekim XV. yy. şairlerinden İsl?mì’nin yazdığı bir mesnevide

ssa bütünüyle anlatılmıştır. Söz konusu metin, kıssanın Türk kültürü ve edebiyatında aldığı

biçimi yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler- Ash?b-ı Kehf, Div?n Şiiri, İsl?mì’nin Mesnevisi.