Doç.Dr.

MUSTAFA YAŞAR


Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Doktora

The Ohio State University, Teaching And Learning , Early Childhood Education, Amerika Birleşik Devletleri

1999 - 2001

1999 - 2001

Yüksek Lisans

The Ohio State University, Teaching And Learning, Early Childhood Education, Amerika Birleşik Devletleri

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

AN ETNOGRPHIC CASE STUDY OF EDUCATIONAL DRAMA IN TEACHER EDUCATION SETTINGS: RESISTANCE, COMMUNITY, AND POWER

The Ohio State University, Teaching And Learning, Early Childhood Education

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Aile Terapisi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Weinheim Aile Therapisi Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimin Psikolojik Temelleri, Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Böl.

2006 - 2012

2006 - 2012

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Böl.

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2017 - 2020

2017 - 2020

Erasmus Koordinatörü

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2012 - 2017

2012 - 2017

Farabi Koordinatörü

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Okulöncesinde davranış yönetimi

Doktora

Doktora

Eğitimde Nitel Araştırma

Lisans

Lisans

Çocuk ve Toplum

Lisans

Lisans

Çizgi Roman

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Etkili İletişim

Lisans

Lisans

Oyun ve Çocuk Kültürü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çokkültürlü Eğitim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma I

Lisans

Lisans

Sınıf Yönetimi

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı

Lisans

Lisans

Sınıf Yönetimi

Lisans

Lisans

Fen eğitimi

Lisans

Lisans

Dramada farklı teknikler

Lisans

Lisans

Kültür Ve Eğitim

Lisans

Lisans

Çocuk ve Toplum

Lisans

Lisans

Özel öğretim yöntemleri II

Lisans

Lisans

Okul öncesi Eğitime Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırmanın temel kav

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Okulöncesinde oyunu anlamak

Lisans

Lisans

Oyun ve Çocuk Kültürü

Lisans

Lisans

İnsan İlişkileri ve İletişim

Lisans

Lisans

Psikoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Question types and wait-time during science related activities in Turkish preschools

GÜNAY BİLALOĞLU R. , AKTAŞ ARNAS Y. , YAŞAR M.

TEACHERS AND TEACHING, cilt.23, ss.211-226, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

“It is not our fault; It is our professors’ fault!” Preservice teachers’ perspectives on their own experiences in teacher education classrooms

YAŞAR M.

European Journal of Educational Research, cilt.8, ss.141-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Nitel Araştırmalarda nitelik sorunu

YAŞAR M.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.55-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

An ethnographic approach to peer culture in a Turkish preschool classroom

Yanık B., YAŞAR M.

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.10, ss.489-496, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2017

2017

Adaptation of General System Theory and Structural Family Therapy Approach to Classroom Management in Early Childhood Education

YAŞAR M.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, ss.665-696, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

TEORİDE, PRATİKTE VE ARAŞTIRMALARDA ÖTEKİ VE ÖTEKİLEŞTİRME

Çay Sağlam T., YAŞAR M.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, no.3, ss.135-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Toplumsal Cinsiyet Normlarının Dışındaki Sporcular

KAVASOĞLU İ. , YAŞAR M.

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.27, ss.118-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Teoride, Pratikte ve Araştırmalarda Öteki ve Ötekileştirme

ÇAY SAĞLAM T., YAŞAR M.

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.135-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Şimdi Ben Öğretmen mi Oldum Öğretmenlik Kimliğinin Oluşmasında Etkili Olan Etkenlere Yönelik Öğre

YAŞAR M. , KARABAY A. , GÜNAY BİLALOĞLU R.

Journal of Turkish Studies, cilt.8, ss.269, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

ÇİZGİ FİLMLERDEKİ SALDIRGAN İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN, ÇOCUKLARIN SERBEST OYUNLARI SIRASINDAKİ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

YAŞAR M. , Paksoy İ.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.279-298, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Çizgi filmlerdeki saldırgan içerikli görüntülerin çocukların serbest oyunları sırasındaki saldırganlık düzeylerine etkisi

YAŞAR M. , paksoy i.

Çukurova Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.20, ss.279-297, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Resistance in Teacher Education in the Context of Educational Drama

YAŞAR M.

Pakistan Journal of Social Sciences, cilt.7, no.5, ss.371-379, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Drama Activities in the Context of Classroom Adaptation and Social Relations

AKTAŞ ARNAS Y. , SARIBAŞ Ş. , YAŞAR M.

30. INTERNATIONAL CREATIVE DRAMA IN EDUCATION CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.263-277

2019

2019

Drama Practices for Developing Respecting Differences in TeacherCandidates

AKTAŞ ARNAS Y. , sarıbaş ş., YAŞAR M.

30. INTERNATIONAL CREATIVE DRAMA IN EDUCATION CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.277-286

2019

2019

Öğretmen Adaylarında Farklılıklara Saygıyı Geliştirmeye Yönelik Drama Uygulamaları

AKTAŞ ARNAS Y. , SARIBAŞ Ş. , YAŞAR M.

30. INTERNATIONAL CREATIVE DRAMA IN EDUCATION CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.278-288

2019

2019

Sınıf İçi Uyum ve Sosyal İlişkiler Bağlamında Drama Etkinlikleri

AKTAŞ ARNAS Y., SARIBAŞ Ş. , YAŞAR M.

30. INTERNATIONAL CREATIVE DRAMA IN EDUCATION CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.264-278

2019

2019

Farklılıklara Uyum Ve Yaratıcı Drama

YAŞAR M.

30. International Congress On Creative Drama In Education, 24 - 27 Ekim 2019

2019

2019

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Algılar

YAŞAR M. , ETİ İ.

6th International Early Childhood Education Congress., 2 - 05 Ekim 2019

2019

2019

Okul Öncesi Dönemde Akran kabulü ve Reddi

YAŞAR M. , ETİ İ.

6th International Early Childhood Education Congress., 2 - 05 Ekim 2019

2019

2019

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN SÖYLEMLERİNİN FEMİNİST BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ

YAŞAR M. , EMEN M.

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

2018

2018

Investigation of Miyazaki Animation Films in terms of Prosocial Behaviors.

YILMAZ GENÇ M. M. , ÖZEN UYAR R. , YAŞAR M.

5th International Symposium On Multidisciplinary Studies, 16 - 17 Kasım 2018

2018

2018

Novice Early Childhood Education Teachers' Stresses and Strategies to Cope with Stress

YAŞAR M. , SARIBAŞ Ş. , TEMİZ N.

International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), Zurih, İsviçre, 28 - 30 Haziran 2018

2018

2018

Novice Early Childhood Education Teachers’xx Stresses and Strategies to Cope with Stress

SARIBAŞ Ş. , TEMİZ N. , YAŞAR M.

International Conference on Education, Teaching Learning (ICE18Swiss Conference), 13 - 15 Temmuz 2018

2017

2017

Okul öncesi çağdaki çocukların ev ortamından okul ortamına geçiş sürecinde aile kültürünün rolü

YANIK B., YAŞAR M.

5.international early childhood education congress, 18 - 21 Ekim 2017, ss.128-129

2017

2017

Okul Öncesi Çağdaki Çocukların Ev Ortamından Eğitim Ortamına Geçiş Sürecine Sosyokültürel Bakış

YANIK B., YAŞAR M.

IVth International EurasianEducationalResearch Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

2016

2016

Okul öncesi öğretmen adaylarının bireysel farklılıklara yönelik algıları

KALE M., YAŞAR M.

International Academic Research Congress., 3 - 05 Kasım 2016, ss.1735-1757

2016

2016

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi

KELEŞ O. , YAŞAR M.

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.375-383

2016

2016

Okul öncesi kurumuna devam eden lider ve gruba dahil çocukların akran ilişkilerinin incelenmesi

ÇELİK T., YAŞAR M. , ÖZSEZER M. S.

International Contemproray Education Research Congress, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

2016

2016

Yörük Türkmen ailelerde çocuğun konumunun betimlenmesi Etnoğrafik yaklaşım

KALE M., YAŞAR M.

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2016

2016

Enhancing Teaching with Collaborative Action Research

KIRKGÖZ Y. , YAŞAR M.

International Conference’ Child Foreign Language Learning (CFLL). Between theory and Practice, 28 - 30 Nisan 2016

2015

2015

Ethnographic Approach to Peer Culture in a Pre School

betül y., YAŞAR M.

International Education Conference New York City, 2 - 06 Ağustos 2015

2015

2015

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

KELEŞ O. , YAŞAR M.

Uluslar Arası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.222

2014

2014

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulamaya Yönelik Öğretmen Nitelikleri

AYDİLEK ÇİFTÇİ M. , YAŞAR M. , ŞAHİN S. , ETİ İ. , GÜNDOĞDU S.

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.241

2011

2011

Nitel Araştırmalarda Nitelik Sorunu

YAŞAR M.

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011

2009

2009

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasinda etkili olan etkenlerin incelenmesi

YAŞAR M. , GÜNAY BİLALOĞLU R. , KARABAY A.

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.52-54

2009

2009

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında etkili olan etkenlerin incelenmesi

YAŞAR M. , GÜNAY BİLALOĞLU R. , KARABAY A.

The First International Congress of Educational Research, 1 - 03 Mayıs 2009

2007

2007

Examining the Levels of the Preservice Teachers' Acquisition of the "Education" Concept Based on Vygotsky's View

Güzel Yüce S., Karabay A. , GÜNAY BİLALOĞLU R. , Yaşar M.

Proceedings of Affective Education in Action 9th International Conference of EAEN, Adana, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2007, ss.52-67

2007

2007

Resistance, Multicultural issues and educational drama in teacher education

YAŞAR M.

the International Conference of Affective Education in Action, 28 - 30 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hizmetiçi Eğitimde Eylem Araştırmaları

Yaşar M.

Araştırmacı Öğretmen: Daha İyiye Yolculuk, Yasemin Kırkgöz,Mustafa Yaşar, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.43-52, 2020

2020

2020

Türkiye’de İngilizce eğitiminin geleceği ve projenin yansımaları

Kırkgöz Y. , Yaşar M.

Araştırmacı Öğretmen: Daha İyiye Yolculuk, Yasemin Kırkgöz,Mustafa Yaşar, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.143-165, 2020

2020

2020

Giriş

Kırkgöz Y. , Yaşar M. , Gündoğdu S.

Araştırmacı öğretmen: Daha iyiye yolculuk, Yasemin Kırgöz,Mustafa Yaşar, Editör, akademisyen, Ankara, ss.1-16, 2020

2020

2020

Giriş

KIRKGÖZ Y. , YAŞAR M. , GÜNDOĞDU S.

Araştırmacı öğretmen: Daha iyiye yolculuk, Kırkgöz, Yasemin Yaşar, Mustafa, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.1-16, 2020

2018

2018

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL AİLE ARASINDAKİ İLETİŞİM

YAŞAR M.

AİLE EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI, Yaşare AKTAŞ ARNAS, Editör, vize, ss.73-96, 2018

2018

2018

İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE ÇALIŞMA

YAŞAR M.

AILE EĞITIMI VE OKUL ÖNCESINDE AILE KATILIMI, Yaşare Aktaş ARNAS, Editör, vize, ss.199-207, 2018

2018

2018

Sınıf yönetimini etkileyen çevresel unsurlar

YAŞAR M.

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş Arnas Fatma Sadık, Editör, PEGEM, Ankara, ss.25-46, 2018

2016

2016

Okul Öncesi Dönemde Sosyal ve Duygusal Gelişim

YAŞAR M.

Çocuk Gelişimi 2 Okul Öncesi Dönemde Gelişim, Figen Turan, Arzu İpek Yükselen, Editör, Hedef, ss.73-86, 2016

2016

2016

The challenge of implementing collaborative action research as an in-service teacher development program

KIRKGÖZ Y. , YAŞAR M.

Teachers Engaging in Research, Kenan Dikilitaş, Mark Wyatt, Judith Hanks and Deborah Bullock , Editör, IATEFL, Kent, ss.49-58, 2016

2016

2016

The challenge of implementing collaborative action research as an in-service teacher development program

KIRKGÖZ Y. , YAŞAR M.

Teachers Engaging in Research, Kenan Dikilitaş, Mark Wyatt, Judith Hanks and Deborah Bullock, Editör, IATEFL, KENT, ss.49-58, 2016

2014

2014

Contemporary perspectives and research on early childhood education: An introduction

YAŞAR M. , ÖZGÜN Ö. , Galbraith J.

Contemporary perspectives and research on early childhood education, Mustafa Yaşar, Özkan Özgün, Jeanne Galbraith, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.1-7, 2014

2014

2014

Competitive Games with Rules and Strategies to Cope with Losing

YAŞAR M. , Yanık B.

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar, M., Ozgun, O. and Galbraith, J., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Tyne, ss.73-83, 2014

2013

2013

Okulöncesi eğitimde sosyal ve duygusal öğrenme.

YAŞAR M.

Özel Öğretim Yöntemleri II, Arıkan, A., Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayımevi, Eskişehir, ss.65-96, 2013

2012

2012

Sosyokültürel Yaklaşım

YAŞAR M.

Erken çocukluk döneminde Yaklaşımlar ve Programlar, Temel, F. , Editör, Vize, Ankara, ss.49-76, 2012

2011

2011

İstismara Uğrayan Çocuklar ve Aileleri ile Çalışma

YAŞAR M.

Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı., Aktaş-Arnas, Y. , Editör, Vize, Ankara, ss.199-207, 2011

2011

2011

Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile Arasındaki İletişim

YAŞAR M.

Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Aktaş-Arnas, Y. , Editör, Vize, Ankara, ss.74-96, 2011

2011

2011

Resistance and solidarity within a cohort of preservice teachers.

YAŞAR M.

Educating Toddlers to Teachers: Learning to See and Influence the School and Peer Cultures of Classroom., Fernie, D.F., Madrid, S. ve Kantor, R., Editör, Hampton Press, New York, ss.199-225, 2011

2010

2010

Özel durumlarda aile çalışmaları.

YAŞAR M.

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları., Temel, F. , Editör, Anı, Ankara, ss.364-400, 2010

2008

2008

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı

AKTAŞ ARNAS Y. , YAŞAR M. , SADIK F.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Editör, Kök Yayıncılık, Ankara, ss.328-362, 2008

2008

2008

Okul öncesinde aile katılımı

YAŞAR M. , AKTAŞ ARNAS Y.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Y. ve Sadık, F., Editör, Kök, Ankara, ss.328-364, 2008

2008

2008

Sınıf yönetimini etkileyen faktörler.

YAŞAR M. , YURTAL F.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Y. ve Sadık, F., Editör, Kök, Ankara, ss.62-86, 2008

2008

2008

Okul öncesinde aile katılımı.

AKTAŞ ARNAS Y. , YAŞAR M.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Yaşare Sadık, Fatma, Editör, Kök Yayıncılık, ss.328-364, 2008

2008

2008

Sınıf yönetimini etkileyen faktörler.

YURTAL F. , YAŞAR M.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Yaşar Sadık, Fatma, Editör, Kök Yayıncılık, ss.62-86, 2008

Desteklenen Projeler

2013 - 2013

2013 - 2013

Gençler Gülümsüyor

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

YAŞAR M.

2010 - 2011

2010 - 2011

Kuklalarımla eğleniyorum, öğretmenlerimle öğreniyorum

AB Destekli Diğer Projeler

YAŞAR M.


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

30. International Congress On Creative Drama In Education

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

etkili iletişim(mantık safsataları)
Sunum
25.12.2019
iletişim
Sunum
16.10.2019
sınıf yönetimi
Sunum
16.10.2019
sınıf yönetimi sınıf sözleşmesi
Ders Notu
16.10.2019
nitel araştırma
Sunum
18.09.2017
AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY OF EDUCATIONAL DRAMA IN TEACHER EDUCATION
Diğer
29.08.2016