Araştırmacı öğretmen: Daha iyiye yolculuk


Kırkgöz Y. (Editor) , Yaşar M. (Editor)

akademisyen, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: akademisyen
  • City: Ankara

Abstract

Bu kitap, araştırmacı öğretmen olma yolunda bir grup İngilizce öğretmeninin daha iyiye yolculuğunu anlatmaktadır. Öğretmenlik tüm meslek hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Öğretmen aynı zamanda öğrenen kişidir ve bir öğretmen öğrenmeyi bıraktığında önce merak duygusunu kaybeder sonra da öğretmenlik nitelikleri zamanla sönmeye başlar. İşte bu noktada hizmetiçi eğitim devreye girer. Lisans eğitimi gibi, hizmetiçi eğitim süreci de nitelikli öğretmen olma yolunda önemli yapı taşlarından birisidir. TÜBİTAK 3001 kapsamında gerçekleştirilen 114K036 no’lu İlköğretim Düzeyinde İngilizce Programına Getirilen Yeniliklere Yönelik Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması: Okul- Üniversite Eylem Araştırması adlı bu projede, öğretmenler kendi uygulamalarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak gözlemledikleri sorunlara kişisel çözümler oluşturmaya gayret ettiler. Bu çözümler yeni bir yöntem ya da strateji kullanmak olabildiği gibi, bazen küçük de olsa bir şeyleri farklı yapmak gibi de gerçekleşti. Basit ya da karmaşık, öğretmenler katılımcı eylem sürecinde dönüşümün hem yaratıcısı hem de bir parçası oldular. Bu projeye katılan İngilizce öğretmenleri sadece daha iyi İngilizce öğretmek konusunda kendilerini geliştirmediler, aynı zamanda araştırmacı kimliği kazanarak gerçek anlamda birer araştırmacı öğretmene dönüştüler.