Öğretmen Adaylarının Kadın-Erkek İlişkilerine ve Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Algılarının İncelenmesi


KAVASOĞLU İ. , YAŞAR M.

1. Uluslararasi Çukurova Kadin Çalişmalari Kongresi, 9 - 11 Nisan 2015