Okulöncesinde Okul, Sınıf Ve Akran Kültürüne Etnografik Bakış.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Betül Yanık

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YAŞAR