Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSRÂİLİYYÂT KELİMESİNİN/KAVRAMININ ANLAM ALANI VE TARİHİ SEYRİ

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.1-17 Creative Commons License

ŞER'U MEN KABLENÂ PRENSİBİ BAĞLAMINDA ÖTEKİNİN KONUMU VE BAĞLAYICILIĞI

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2018 PROGRAM KİTABI (ICIJS'18), Balıkesir, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.1-12 Creative Commons License Sustainable Development

ZİAUDDİN SARDAR?IN POSTNORMAL ZAMANLAR GÖRÜŞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, pp.163-171 Creative Commons License

Âdem'den Ademe İnsanın Serüveni

Third Sarajevo International Conference on Social Sciencesby FBA, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, pp.155-162 Creative Commons License

Ziauddin Sardar’ın Postnormal Zamanlar Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 April 2017, vol.3, pp.163-171

DİNLER VE KÜLTÜRLERDE HİKMET: BİR VAROLUŞ HİKAYESİ

2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.637-641

DİNLER VE KÜLTÜRLERDE HİKMET: BİR VAROLUŞ HİKÂYESİ

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.663-667 Creative Commons License

YAHUDİLİK MENŞELİ BİRTAKIM KAVRAMLARIN TEFSİRLERDEKİ KARŞILIĞI VE MEALLERDE ANLAM BUNALIMI

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.324-331 Creative Commons License

İsrâiliyyât ın Anlam Çerçevesi Bilgi ve Kaynak Değeri

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve ToplumBilimleri IBAD, İspanya, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.756-765

Modern Dönemde İsrâiliyyât Algısı

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Türkistan, 13 - 15 April 2016, pp.330-343

Kur'an'ı Kerim'de Zaman Kavramı

Adana 2015 Uluslararası İslam & Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.605-612 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

İsrâiliyyât Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri & Ötekinin Tanımı ve Konumu Bağlamında İsrâilî Rivayetlerin Kullanımının İmkanı ve Eleştirisi

in: Yeni İsrailiyat: Doğu'da İsrail ve Yahudi Çalışmaları, Muhammed Mustafa Kulu, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.55-114, 2021 Creative Commons License

l'ye ağıt: yaLnızLık

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2018

TEFSİRDE İSRÂİLİYYÂT'IN KAYNAK VE BİLGİ DEĞERİ

Ankara Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2015

Metrics

Publication

26

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals