Kur'an'da Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık


Creative Commons License

DÖNER E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.253-265, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.253-265

Özet

Öz- Bu çalışmada, Kur’an’ın indirildiği dönemde Arap yarımadasında Yahudilik/Yahudi ve Hıristiyanlık/Hıristiyan varlığı, Ehl-i Kitap-Müslüman ilişkileri, Kur’an’da Hıristiyanlık/Hıristiyanlık tarihi ve Hıris-tiyanlara dair referanslar hakkında birtakım bilgiler sunulmaktadır. Kur’an’ı Kerim’in menşei, metnin yapısı ve Kur’an’daki birçok keli-menin/kavramın diğer Semitik dillerle karşılaştırılması hakkında bazı iddialarda bulunan çalışmada, Kur’an ve İslâm tarihinin yeniden de-ğerlendirilmesi için özellikle modern dönem birtakım Batılı araştırma-cıların fikir ve eserlerine yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler- Kur’an’ı Kerim, İslâm, Yahudilik, Hıristiyanlık