Ebû Zeyd Seâlibî (ö. 8751471) ve el-Cevâhiru?l-Hısân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

DÖNER E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.129-141, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.129-141

Özet

Bu çalışma Kuzey Afrika’nın yetiştirdiği önemli ilim adamlarından biri olan Ebû Zeyd Abdurrahman
b. Muhammed b. Mahlûf es-Seâlibî’nin (ö. 875/1471) hayatı, ilmî kişiliği, eserleri ve
tefsir tarihindeki yeri hakkında birtakım mütevazı bilgiler vermektedir. Ayrıca bu makalede
özellikle İbn Atiyye’nin el-Muharreru’l-Vecîz ve Ebû Hayyân el-Endelusî’nin el-Bahru’l-Muhît
isimli eserlerinden etkilenmiş ve çalışmasını bu iki eser üzerine kurmuş olan Seâlibî’nin, bir
Rivayet Tefsiri örneği olan el-Cevâhirü’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı en önemli ve meşhur eserini
kaleme alma ve bu başlıkla isimlendirme sebepleri üzerinde durulmuş ve tefsiri hakkında
önemli bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler- Ebû Zeyd es-Seâlibî, el-Cevâhirü’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân, tefsir, el-
Muharrerü’l-Vecîz, el-Bahru’l-Muhît