DİNLER VE KÜLTÜRLERDE HİKMET: BİR VAROLUŞ HİKÂYESİ


Creative Commons License

DÖNER E.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.663-667

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.663-667

Özet

Al-Hikmah in Religions and Cultures: A Story of Existence
Arap dilinde “hüküm vermek, yargıda bulunmak” anlamındaki hükm mastarından isim olduğu belirtilen
hikmet (çoğulu: hikem) kelimesi, bazı araştırmacılar tarafından Eski Ahit’te “zihnî kabiliyet, ustalık,
tecrübe” anlamında kullanılan İbranca “hokhmah” kelimesiyle aynı semitik köke dayandığına dikkat
çekilmiştir. Hikmet İslam öncesi birtakım din ve kültürlerde ve Arap toplumunda da yaygın biçimde
kullanılan bir kelime ve kavram olma özelliğine sahiptir. Amacımız hikmet kelimesinin/kavramının dünbugünkü
dönemlerdeki anlam ve kullanımlarının mahiyet ve keyfiyeti hakkında birtakım bilgiler sunmak,
bunun yanında hikmet-tasavvuf-kelam-felsefe gibi kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya
koymaktır.
KEYWORDS: Hikmet, Felsefe, Yahudilik, İslam öncesi Arap Toplumu, Lokman.