YAHUDİLİK MENŞELİ BİRTAKIM KAVRAMLARIN TEFSİRLERDEKİ KARŞILIĞI VE MEALLERDE ANLAM BUNALIMI


Creative Commons License

DÖNER E.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.324-331

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.324-331

Özet

Corresponding of Some Notions of Hebrew Origin in the Exegeses and Semantic
Confusion in the Translations of Qur’?n
Kur’an’ı Kerim’de Hz. Musa’ya kitap, furkan, sultan, dokuz ayet, elvâh (levhalar) ve suhuf verildiği
bildirilmiştir. Fakat Yahudilik ve onların kutsal metinlerinde Hz. Musa’ya verilen elvâh, on emir ve
suhufun ne olduğuna ve muhtevasına dair tam anlamıyla açık bir beyan bulunmadığından olsa gerek,
müfessirler bu kavramlar ve onların anlam dünyalarına dair birbirinden farklı birtakım görüşlerde
bulunmuşlardır. Araştırmamız Yahudilerin, Hz. Musa’ya Tevrat, Elvâh/Levhalar, On Emir, Mişna ve
Gemara’nın (Talmud) nerede, nasıl verildiğine ve bunların kim tarafından yazıldığına dair birbirinden
farklı görüşlere sahip olunması sebebiyle, bu durumun müfessirlerin Tevrat, On Emir, Elvâh hakkındaki
görüşlerine yansıması ve mevcut Kur’an’ı Kerim meallerine tesirlerini inceleme üzerine olacaktır.
KEYWORDS: Tevrat, Kur’an’ı Kerim, Yahudilik, İslam, Meal.