Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi İşlemsel Düşünme Kavramına Yönelik Bir Meta-sentez Çalışması

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.201-202

Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Erdemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.32-43

AN ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES BETWEEN 2001-2018 WITHIN THE TOPIC OFCRITICAL THINKING

VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.356

Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ICES-UEBK 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.216-217 Sustainable Development

Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ICES-UEBK 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.218-219

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

İKSAD III ? ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.728-739

An Analysıs of Prospective Teachers’ Preparedness to Teach and Their Self-Efficacy Beliefs in Terms of Several Variables

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES-V, KAHİRE, Egypt, 24 - 27 January 2019

Öğretmenlik uygulaması Programının Karşılaştırmalı Eğitim Kapsamında İncelenmesi

INTERNATIONAL CONFERANCE on QUALITY in HIGHER EDUCATION, İstanbul, Turkey, 5 - 07 December 2018

Öğretmenlik Uygulaması Programının Karşılaştırmalı Eğitim Kapsamında İncelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2018

An Analysis of the Relationship between the Social Media Use of Education Faculty Students and Their Smartphone Addiction in Terms of Several Variables

ICITS 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.796-797

Examination of the Relationship between Critical Thinking Standards of Prospective Teachers and Their Information Security Awareness

ICITS 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.798-799

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

UETS 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.22-23

The RelatIonship Between Prospective Teachers’ Media and Television Literacy and Critical Thinking Dispositions

International Tecaher Education Conferance, Boston, United States Of America, 16 - 18 August 2017 Sustainable Development

Dokuzuncu Sınıf Fizik Dersinde Isı ve Sıcaklık Ünitesinin Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.260-261

Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Eğilimlerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.276-277

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Akademisyen Görüşleri

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.91

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.1-2 Sustainable Development

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algoritma Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.92

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Akademisyen Görüşleri

ASOSCONGRESS 3rd. International Symposium on Social Sciences, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.91

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algoritma Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

ASOSCONGRESS 3rd. International Symposium on Social Sciences, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.92

Examination of the Vocational High School Students‟ Social Network Usage Purpose in terms of Several Variables

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.33-34

Examination of the Attitudes of Vocational School Students towards Science

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.79-80

An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers In Terms Of Certain Variable

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers In Terms Of Certain Variable

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, pp.1

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1

Velilerin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1

Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının pedagojik formasyona yönelik görüşlerinin incelenmesi

4.Uluslararsı Eğtim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Öğretmen adaylarının etik ve mesleki etik hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 27 - 29 October 2016

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının pedagojik formasyona yönelik görüşlerinin incelenmesi

4.Uluslararsı Eğtim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK VE MESLEKİ ETİK HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ"

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK VE MESLEKİ ETİK HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 27 - 29 October 2016

Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Görüşlerinin ve Fizik Derslerindeki Davranışlarının İncelenmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1

Türkiye'de Eleştirel Pedagoji Açısından Eğitimde Toplumsal Ayrımcılık Üzerine Bir İnceleme

VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015, pp.60-61

Investigation Of Prospective Teachers' Critical Reading Self Efficacy In Terms Of Different Variables

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1

Türkiye’xxde kadın eğitimi ve istihdamı

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, 9 - 11 April 2015

Türkiye'de Kadın Eğitimi ve İstihdamı

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.1

İlkokul Müdürlerinin Etkili Liderlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

3th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 5 - 07 November 2014

İlkokul Müdürlerinin Etkili Liderlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

3th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.40

Öğretim Ortamındaki Çeşitli Etmenlerin Değerler Eğitimine Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri : Nitel Bir Çalışma

Internatıonal Symposıum On Changes And New Trends In Educatıon, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.1

Yeni Yüzyıl Eğitiminde Öğrencilere Bir Beceri Olarak Eleştirel Düşünmenin Kazandırılması

EYFOR-IV Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.1

Çağdaş Eğitimde Eğitim Liderleri Olarak Okul Yöneticilerinin Değişen Rolleri

EYFOR-IV Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.1

Lise Öğrencilerinin Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi

.Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.1

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi

1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar Otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.1

University Students' Critical Thinking Dispositions And Emotional Intelligence As A Predictor Variable

La Universalización De La Universidad Por Un Mundo Mejor? 6to. Congreso Internacional De Educación Superior, Küba, Cuba, 10 - 15 February 2008, pp.1

An Investigation of University Student’s Critical Thinking Disposition and Problem Solving Skills

Affective Education in Action -Uygulamada Duyuşsal Eğitim, Adana, Turkey, 28 - 30 June 2007, pp.16

Adana İlinde Sokakta Çalışan Çocukların Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 November 2006, pp.1

Books & Book Chapters

Yabancı Uyruklu Çocukların Eğitim ve Okul Güvenliği Sorunları

in: Güvenli Okul, Demircioğlu İsmail, Avşar Zakir, Demircioğlu Ebru, Tuncer Can Ozan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.111-145, 2020

Disiplinlerarası Öğretim Program Tasarımı Yaklaşımı

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Bilal Duman, Editor, Anı Yayıncılık, pp.353-386, 2015

Düşünme ve Eleştirel Düşünme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Bilal Duman, Editor, Anı Yayıncılık, pp.387-417, 2015

EĞİTİM BİLİMİ NEDİR

in: Eğitim Bilimine Giriş, BİRSEL AYBEK, Editor, Anı Yayıncılık, pp.21-27, 2014

EĞİTİMİN DOĞASI

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, BİRSEL AYBEK, Editor, ANI YAYINCILIK, pp.29-48, 2014

Metrics

Publication

218

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

2

Project

18

Thesis Advisory

11

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals