Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

6 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Aksaray, Turkey, 16 September 2021, pp.353-360 Sustainable Development

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kurumlar Vergisi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

6 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Aksaray, Turkey, 16 September 2021, pp.451-457

NON-TAX REVENUES: EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

VII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC2020), 28 October - 01 November 2020

Türk (Turan) Birliği Yolunda Enerji Politikaları

II. International Turkish World Strategic Research Congress (TUDSAK 2019) / II. Türk Dünyası Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejiler Kongresi (TUDSAK-2019), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.209-220 Sustainable Development

Türkiye'de İç ve Dış Borçlanmada Mevcut Durum

VI. International Strategic Research Congress (ISRC2019 Antalya) / VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC2019 Antalya), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.131 Sustainable Development

Türkiye'nin Dış Borç Bileşenlerinin Analizi

2nd International Congress Turkic World on Education Sciences and Social Sciences / 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.357-366 Sustainable Development

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Polonya Ekonomisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

IV. International Strategic Research Congress (ISRC2018) - IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (İSRC2018), ANTALYA, TÜRKIYE, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.22 Sustainable Development

Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Dış Borç İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.970

Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırması ve Vergi Rekabeti

International Turkish World Strategic Research Congress (TUDSAK 2017) / Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi (TUDSAK 2017), Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Kamu-Özel İşbirliği: Altyapı Yatırımları İçin Bir "Kazan-Kazan" mı?

II. International Strategic Research Congress (ISRC2017) - II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (İSRC2017), Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.315 Creative Commons License Sustainable Development

OECD ÜLKELERİNDE VERGİ REKABETİ

nternational Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.47

OECD Ülkelerinde Vergi Rekabeti

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.47

GEÇMİŞ UYGULAMALARDAN GÜNÜMÜZE BÖLGESEL KALKINMADA TEŞVİKLERİN ANALİZİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.1

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasına Etkileri: Adana Örneği

4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO-2016), Adana, Turkey, 14 October 2016, pp.32 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

DOĞAL AFETLER VE KAMU EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

in: DOĞAL AFETLERLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKALARI SOSYAL, EKONOMİK VE MALİ ETKİLER, Prof. Dr. Murat DEMİR,Prof. Dr. Abdullah ÇELİK,Arş. Gör. Şeref Can SERİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.75-100, 2023 Creative Commons License

ENDONEZYA CUMHURİYETİ NDE YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ VE MALİ YAPISI

in: DÜNYADA YEREL YÖNETİMLER VE MALİ YAPILARI, Akman Çiğdem, Acar İbrahim Attila, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.179-210, 2021

Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırması ve Vergi Rekabeti

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler V: Türk Dünyası Araştırmaları, Yılmaz Yeşil, Şaban Ertekin, Volkan Yurdadoğ, Sinan Demirtürk, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.49-84, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

23

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals