Türkiye'de İç ve Dış Borçlanmada Mevcut Durum


YURDADOĞ V., ALBAYRAK M.

VI. International Strategic Research Congress (ISRC2019 Antalya) / VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC2019 Antalya), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.131

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

CURRENT SITUATION IN TURKEY'S INTERNAL AND EXTERNAL DEBT

Abstract

Although the origin of the debt phenomenon dates back to very old dates, it has accelerated with the globalization movements that spread towards the end of the 20th century. The countries that are aiming to get closer to the developed countries in economic and financial fields have resort to both internal and external debt due to the need for financing, but were forced to focus more on external debt. Although the debt rates in developed countries are high, as a developing country, Turkey has almost no resort to external debt in domestic currency, which is one of the original sin indicators and should be considered in terms of fragility. The aim of this study is to evaluate Turkey's current situation in internal and external debt at the point of sustainable debt and to make suggestions by interpreting foreign debt with very broad and current criteria.

 

Keywords: Internal Debt, External Debt, Original Sin.

 

Jel Codes : H63

Borçlanma olgusunun kökeni çok eski tarihlere dayanmakla birlikte 20. yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaşan küreselleşme hareketleriyle birlikte hız kazanmıştır. Gelişmiş ülkelere iktisadi ve mali alanlarda yakınlaşma hedefinde olan ülkeler finansman ihtiyacı içinde gerek iç borçlanma gerekse dış borçlanmaya başvurmakla birlikte daha çok dış borçlanmaya yönelmek zorunda kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde de borçlanma oranları yüksek olmakla birlikte, Türkiye’nin de arasında bulunduğu bu ülkelerde orijinal günah göstergelerinden biri olan yerli para cinsinden dış borçlanmaya neredeyse hiç başvurulamaması kırılganlık açısından dikkat edilmesi gereken bir durum olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir borçlanma yolunda Türkiye’nin iç borçlanma ve dış borçlanmadaki mevcut durumunu ele almak ve  dış borçları olabildiğince geniş ve güncel kriterlerle yorumlayarak önerilerde bulunmaktır.

 

Anahtar Kelimeler    :İç Borç, Dış Borç, Orjinal Günah.

 

Jel Kodları                :H63.