Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasına Etkileri: Adana Örneği


Creative Commons License

YURDADOĞ V. , ALBAYRAK M.

4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO-2016), Adana, Türkiye, 14 Ekim 2016, ss.32

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.32

Özet

2010 yılında Ortadoğu’da Arap Baharı olarak ortaya çıkan süreç birçok ülke gibi Suriye’yi de derinden etkilemiştir. Bu süreçle birlikte Suriye’deki karışıklığın boyutu iç savaş seviyelerine yükselmiş ve Suriyeli vatandaşlar yaşamlarına devam edebilmek için çareyi başka ülkelere zorunlu olarak göç etmekte bulmuşlardır.  Türkiye bu süreçte ‘açık kapı politikası’ izleyerek ‘geçici koruma statüsü altında’ 2011 yılından günümüze kadar yaklaşık 3 milyon Suriyeliye kapılarını açması neticesinde Suriye’den dünyaya yayılan bu göç dalgasının yarısından fazlasına tek başına ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye bu göç dalgasından çeşitli alanlarda (ekonomik, sosyal, kültürel vb.) en çok etkilenen ülke konumunda olduğu açıktır. Çalışmamızda bu etkilerden özellikle ekonomi ve işgücü piyasasına olan olumlu ve olumsuz yönleri öncelikle ülke genelinde, devamında ise göç dalgasından en çok etkilenen sınır illerinden biri olan Adana ölçeğinde ‘doğal deney’ yöntemiyle ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışma ile öncelikle mevcut durum ortaya konulup sonrasında ise gelecekte hangi politikaların uygulanması gerektiği üzerine durulacaktır. Böylelikle göçün ekonomik etkileri üzerine literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler , İşgücü Piyasası,  Kayıtdışı ekonomi

 

Alan Tanımı:  Göç, işgücü piyasası  ve kayıtdışı ekonomi (İktisat – Maliye)

 

JEL Code:   J46, J61, O17,  R23 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler , İşgücü Piyasası,  Kayıtdışı ekonomi

 

Alan Tanımı:  Göç, işgücü piyasası  ve kayıtdışı ekonomi (İktisat – Maliye)

 

JEL Code:   J46, J61, O17,  R23