Kamu-Özel İşbirliği: Altyapı Yatırımları İçin Bir "Kazan-Kazan" mı?


Creative Commons License

YURDADOĞ V. , Tosunoğlu Ş., ALBAYRAK M.

II. International Strategic Research Congress (ISRC2017) - II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (İSRC2017), Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.315

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315

Abstract

Public Private Partnership: A 'Win-Win' for Infrastructure Investments?

Abstract

Increasing public needs have changed the state's role in the economy. In particular, expectations about intervention of the state have increased in addressing infrastructural problems in developing countries such as Turkey; in this regards, the state has tried to find alternative policies to obtain the financing needs. Especially in the period after 1980, Public Private Partnership (PPP) applications increased in the countries that want to benefit from private sector financing and advanced technology facilities. The pressures on the state public budget decreased while  PPP provided financing for infrastructure investments that required high costs. In addition to this, PPP applications has come with  a lot of corruption. In this study, firstly the theoretical information about PPP was presented, after that, the advantages and disadvantages of the projects of the PPP both in the public sector and in the private sector have been demonstrated with examples from Turkey and the World. Thus, it has been examined from a critical point of view to the debates existing in the applications of the PPP and whether the PPP applications in terms of public and private sector can meet the expectations of "Win Win".

Key Words : Public Private Partnership, Infrastructure, Win-Win

Jel Code : H54, L33

Kamu Özel İşbirliği: Altyapı Yatırımları İçin Bir  “Kazan-Kazan” ’mı ?

Özet

Gün geçtikçe artan kamusal ihtiyaçlar devletin ekonomideki rolünü değiştirmiştir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı sorunlarının giderilmesinde devletten beklentiler artmış, devlet ise bu bağlamda ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak için alternatif imkanlar bulmaya yönelmiştir. Özellikle 1980 sonrası dönemde, özel sektörün finansman ve ileri teknoloji imkanlarından yararlanmak isteyen ülkelerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamaları artış göstermiştir. Yüksek maliyet gerektiren altyapı yatırımlarını karşılamada KÖİ ile birlikte devlet bütçesi üzerindeki baskılar azalmış, ancak bununla birlikte KÖİ uygulamaları bir çok yolsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada öncelikle KÖİ hakkında teorik bilgiler sunulduktan sonra KÖİ projelerinin hem kamu sektörüne hem de özel sektöre sağladığı avantajlar ve dezavantajlar Türkiye ve Dünya örnekleriyle ortaya konulmuştur. Böylelikle KÖİ uygulamalarında var olan tartışmalara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılarak kamu ve özel sektör açısından KÖİ uygulamalarınının “Kazan Kazan” beklentilerini karşılayıp karşılayamadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler   : Kamu Özel İşbirliği, Altyapı Hizmetleri, Kazan Kazan.

Jel Kodları                : H54, L33.