Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırması ve Vergi Rekabeti


ALBAYRAK M. , YURDADOĞ V.

International Turkish World Strategic Research Congress (TUDSAK 2017) / Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi (TUDSAK 2017), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Özet

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vergi sistemleri ve vergi politikalarındaki farklılıklar gerek AB içerisinde gerekse AB dışında diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bütünleşme amacı çerçevesinde değerlendirileceğinde AB’de vergi uyumlaştırması ve yabancı sermayeyi kendi bölgelerine çekmek doğrultusunda vergi rekabeti önem kazanmaktadır. Bunu belirleyebilmek açısından AB’de 1995-2015 döneminde kurumlar ve gelir vergisindeki gelişim kanuni vergi oranları, efektif (örtük) vergi oranları, vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı, vergi gelirlerinin tüm vergiler içerisindeki payı ve bu doğrultuda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi gibi vergi rekabetinde kullanılan farklı ölçüm yöntemleri ele alınarak veriler ışığında tablo ve grafikler yardımıyla ortaya konulmuştur. AB’de vergi rekabetinin varlığı söz konusu olmakla birlikte, rekabetin etkilerinin birlik üyesi ülkeler için faklı sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler           : Avrupa Birliği, Vergi Uyumlaştırması, Vergi Rekabeti