OECD Ülkelerinde Vergi Rekabeti


YURDADOĞ V. , ALBAYRAK M.

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, ss.47

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Prag
  • Basıldığı Ülke: Çek Cumhuriyeti
  • Sayfa Sayıları: ss.47

Özet

OECD ÜLKELERİNDE VERGİ REKABETİ

Yrd.Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ[*], Arş.Gör. Murat ALBAYRAK[†]

Özet

Ülkelerin egemenlik gücünden doğan vergilendirme yetkisi 1980’li yıllarda artan küreselleşme hareketleriyle birlikte zayıflamaya başlamıştır.  Bu durum sonucunda doğrudan yabancı yatırımları kendilerine çekmek isteyen ülkeler vergi politikalarında değişime giderek birbirleriyle rekabet eder duruma gelmişlerdir. Rekabet sonucu ülkeler vergi kayıplarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ülkelerin bu kayıplarını önlemeye yönelik uluslararası kuruluşlar çeşitli uygulamalara giderek vergi rekabetinin zararlarını önlemeye çalışmışlardır. Bu çalışmada vergi rekabetinin yararlı ve zararlı boyutları ortaya konulup, OECD ülkelerindeki durum ele alınarak incelenecek ve zararlı vergi rekabetini önlemeye yönelik girişimler değerlendirilerek öneriler sunulacaktır.

 

 

Anahtar Sözcükler: Vergi rekabeti; OECD ülkeleri; zararlı vergi rekabeti

 

 

 


[*] Yrd.Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Adana,  Türkiye, vyurdadog@cu.edu.tr

[†] Arş.Gör. Murat ALBAYRAK, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Adana,  Türkiye, albayrakm@cu.edu.tr

 

*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: SYL-2016-6923