Türk (Turan) Birliği Yolunda Enerji Politikaları


YURDADOĞ V., ÇİFTÇİ H., ALBAYRAK M.

II. International Turkish World Strategic Research Congress (TUDSAK 2019) / II. Türk Dünyası Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejiler Kongresi (TUDSAK-2019), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.209-220

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.209-220
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

ENERGY POLICIES ON THE ROAD OF THE TURKIC (TURAN) UNION

Abstract

Turkey, which wants to be among the developed countries, has achieved remarkable growth and development in the past years, especially in the post-1980 period due to its use of export-led growth model and give importance to industrialization. In parallel to this, it has faced an increasing energy need at the point of balance of energy production and consumption. Turkey's dependence on foreign energy is one of the problems that must be solved both in terms of current account deficit and energy security. The relations between Turkey and the Turkic Republics, which have common historical and cultural ties from the past and gained their independence after the collapse of the Soviet Union, have taken important steps towards Turkic union in recent years and cooperation has been established in many areas. In this study, the cooperation between the energy-rich Turkic Republics and Turkey on the energy issue towards a possible Turkic (Turan) Union will be examined and evaluated by the comparative descriptive statistics method whether it is a mutual “win-win” and suggestions will be made.

 Keywords: Energy, Turkic Union, Energy Policies

 

Gelişmiş ülkeler arasında yer almak isteyen Türkiye özellikle 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme modeline geçmesi ve sanayileşmeye önem vermesiyle geçmiş yıllarda dikkate değer bir büyüme ve gelişme içerisinde olmuştur. Buna paralel olarak enerji üretim ve tüketim dengesi açısından bakıldığında artan bir enerji ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Enerjide dışa bağımlılığın olması gerek cari açık açısından gerekse enerji güvenliği açısından çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Geçmişten gelen ortak tarihsel ve kültürel bağlara sahip Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda Türk Birliği yolunda önemli adımların atıldığı ve bir çok alanda işbirliğinin oluşturulduğu görülmektedir. Çalışmada enerji kaynağı zengini Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında olası bir Türk (Turan) Birliği yolunda enerji konusunda oluşturulacak işbirliğinin karşılıklı bir “kazan-kazan” olup olmadığı karşılaştırmalı tanımsal istatistik yöntemi ile incelenerek değerlendirilecek, sonuç ve önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler    :Enerji, Türk Birliği, Enerji Politikaları

Jel Kodları                :Q4, Q48.