Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hz. Peygamber ve Raşit Halifeler Döneminde Türklerle İlişkiler ve İlk İslamlaşma

Milli Mecmua, no.19, pp.210-228, 2021 (National Non-Refereed Journal)

İbn Haldûn Düşüncesinde Fetih, Devlet ve Hilafet

Milli Mecmua, vol.1, no.14, pp.143-160, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Sahabîlerin Türkleri Tanımaları ve İlişkileri = Recognition and Relations Of The Companions With Turks

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.418-440, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ANADOLU'NUN İSLÂMLAŞMASINDA AHÎLERİN ROLÜ / THE ROLE OF THE AKHIES IN THE ANATOLIA?S ISLAMIZATION

Turkish Studies Comparative Religious Studies, vol.14, no.2, pp.307-328, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahilerin Rolü = The Role Of The Akhies In The Anatolia’s Islamization

Turkish Studies- Comparative Religious Studies, vol.142, pp.307-328, 2019 (Other Refereed National Journals)

İslam Tarihinde İlk Darbe Girişimi ve Hz. Osman’ın Şehit Edilmesi = First Coup Attempt In Islamic History And Martyrdom Of Caliph Osman

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiThe Journal Of Social Sciences Institute, no.37, pp.183-208, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İbn Garsiye ve Şu‘ûbiye Risâlesi: Takdim ve Tercüme = Ibn Gharsiya and The Tract of Shu‘ûbiyya: Introduction and Translation

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Çukurova UniversityJournal of Faculty of Divinity, vol.17, no.2, pp.117-148, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Memlûklara Kadar Sis Kozan ve Çevresinde Görülen Fetihler = Conquests Made At Sıs Kozan Untıl The Mamluks

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.257-289, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İslam'ın İlk Dönemlerinde İdari Hayatta Köle ve Mevali

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.151-172, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İslam ın İlk Dönemlerinde İdari Hayatta Köle ve Mevali = Slaves and Mawali Within Administrative Life in Early Islamic Period

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.151-172, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlk Dönem İslam Tarihi Ekonomik Hayatta Kölelik Ve Cariyeli

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.23, pp.198-228, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İlk Dönem İslam Tarihi Ekonomik Hayatta Kölelik ve Cariyelik = Slavery And Concubinage Within Terms Of Their Economic Lifestyles In Early Islamic Historical Period

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.198-228, 2012 (Other Refereed National Journals)

Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Etkili Okul

Eğitime Bakış Eğitim Öğretim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.7, pp.77-80, 2006 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yeterliliği = Religious Culture and Moral Knowledge Teacher Competence

Eğitime Bakış Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, vol.1, no.4, pp.34-36, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Yeterliliği

Eğitime Bakış Eğitim Öğretim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.4, pp.34-36, 2005 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Öğretmen Değerlendirmesi = Teacher Evaluation

Eğitime Bakış Eğitim Öğretim Araştırma ve Bilim Dergisi, vol.1, no.1, pp.40-42, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Öğretmen Değerlendirmesi

Eğitime Bakış Eğitim Öğretim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.40-42, 2004 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü ve Ahilik = Akhism: The Culture Of Living Together In Anatolia

II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.1, pp.265-281

RAMAZANOĞULLARI DÖNEMİNDE SİS/KOZAN (1352-1608)

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - III RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ, Adana, Turkey, 03 November 2016 - 05 June 2017, pp.1-20 Creative Commons License

Ramazanoğulları Döneminde Sis/Kozan (1352-1608) = Kozan/Sis During The Period Of The Ramazanids (1352-1608)

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – III. Ramazanoğulları Beyliği, Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.159-181

ANADOLU?DA BIRLIKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ: AHÎLIK

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU ?SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BARIŞIN TESİSİNDEKİ ROLÜ?, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.1, no.9, pp.257-289 Creative Commons License

Ibn Haldun ve Fetih = Ibn Khaldun and Conquest

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu: International Ibn Khaldun Symposium, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.348-361

Tebliğ Bağlamında Mevlana ve Moğollar = Mawlana and Mongolians in The Context Islamic Mission

III. Uluslararası Mevlana Sempozyumu Dostluk ve Barış Elçisi Olarak Mevlana, Urumiye, Iran, 15 - 18 October 2014, pp.1197-1214

Tebliğ Bağlamında Mevlana ve Moğollar

III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlana / 2nd International Symposium on Masnavi: Contemporary Interactions, Urumiye, Iran, 14 - 16 October 2014, vol.2, pp.1197-1214 Creative Commons License

İbn Haldûn ve Fetih

Uluslararası İbn Haldûn Sempozyumu / International Ibn Khaldun Symposium, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.347-362 Creative Commons License

Mevlana’nın Tebliğ Bağlamında Keşişlerle İlişkileri: Mewlana’s Relations With The Monks Concerning Islamic Mission

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: 2nd International Masnavi Symposium, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013

Mevlana'nın Tebliğ Bağlamında Keşişlerle İlişkileri / Rumi's Relations with Monks in the Context of Edict

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler / 2nd International Symposium on Masnavi: Contemporary Interactions, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013, pp.29 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İbn Attaş (1107)

in: Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.140-144, 2020

Raşid Halifeler Dönemi II (Hz. Ömer)

in: İslam Tarihi I, Prof. Dr. Nurettin Gemici-Doç.Dr. Cahid Kara, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.97-130, 2018 Creative Commons License

İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik

Araştırma Yayınları, Ankara, 2012