Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbn Haldûn Düşüncesinde Fetih, Devlet ve Hilafet

Milli Mecmua , vol.1, no.14, pp.143-160, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EMEVÎLER DÖNEMİNDE SİYASETE MÜDAHİL İKİ KADIN ÖRNEĞİ: HABÂBEVE SELLÂME

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.2, pp.1051-1062 Creative Commons License

X. YÜZYIL ABBASÎLER-HAMDÂNÎLER DÖNEMİNDE MARDİN

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE December 10-12, 2021, Mardin, Turkey, 10 December 2021, vol.1, pp.869-879 Creative Commons License

FETHİNDEN EMEVÎLERİN SONUNA KADAR MARDİN

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE December 10-12, 2021, Mardin, Turkey, 10 - 12 December 2021, vol.1, pp.880-893 Creative Commons License

Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü ve Ahilik = Akhism: The Culture Of Living Together In Anatolia

II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.1, pp.265-281

RAMAZANOĞULLARI DÖNEMİNDE SİS/KOZAN (1352-1608)

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - III RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ, Adana, Turkey, 03 November 2016 - 05 June 2017, pp.1-20 Creative Commons License Sustainable Development

Ramazanoğulları Döneminde Sis/Kozan (1352-1608) = Kozan/Sis During The Period Of The Ramazanids (1352-1608)

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – III. Ramazanoğulları Beyliği, Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.159-181

ANADOLU?DA BIRLIKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ: AHÎLIK

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU ?SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BARIŞIN TESİSİNDEKİ ROLÜ?, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.1, no.9, pp.257-289 Creative Commons License

Ibn Haldun ve Fetih = Ibn Khaldun and Conquest

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu: International Ibn Khaldun Symposium, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.348-361

Tebliğ Bağlamında Mevlana ve Moğollar = Mawlana and Mongolians in The Context Islamic Mission

III. Uluslararası Mevlana Sempozyumu Dostluk ve Barış Elçisi Olarak Mevlana, Urumiye, Iran, 15 - 18 October 2014, pp.1197-1214

Tebliğ Bağlamında Mevlana ve Moğollar

III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlana / 2nd International Symposium on Masnavi: Contemporary Interactions, Orumiyeh, Iran, 14 - 16 October 2014, vol.2, pp.1197-1214 Creative Commons License Sustainable Development

İbn Haldûn ve Fetih

Uluslararası İbn Haldûn Sempozyumu / International Ibn Khaldun Symposium, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.347-362 Creative Commons License

Mevlana’nın Tebliğ Bağlamında Keşişlerle İlişkileri: Mewlana’s Relations With The Monks Concerning Islamic Mission

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: 2nd International Masnavi Symposium, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013

Mevlana'nın Tebliğ Bağlamında Keşişlerle İlişkileri / Rumi's Relations with Monks in the Context of Edict

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler / 2nd International Symposium on Masnavi: Contemporary Interactions, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013, pp.29 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ömer Ziyaüddin Dağıstani

in: Müslümanların Engizisyonu -3 Ölümcül Kavuşturmalar-Mihneler, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayıncılık, İstanbul, pp.261-265, 2021 Creative Commons License

ABBASÎLER DÖNEMİNDE ANAVARZA=ANAZARBOS DURING THE ABBASID PERIOD

in: ANAZARBOS & ANAVARZA CİLT II, F. Fatih Gülşen, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.177-201, 2021 Creative Commons License

İbn Attaş (1107)

in: Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.140-144, 2020 Creative Commons License

Raşid Halifeler Dönemi II (Hz. Ömer)

in: İslam Tarihi I, Prof. Dr. Nurettin Gemici-Doç.Dr. Cahid Kara, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.97-130, 2018 Creative Commons License

Raşid Halifeler Dönemi II (Hz. Ömer)

in: İslam Tarihi I, Nurettin Gemici Cahit Kara, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.97-130, 2018 Creative Commons License

İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik

Araştırma Yayıncılık, Ankara, 2012 Creative Commons License

Metrics

Publication

38

Project

5

Thesis Advisory

8

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals