İlk Dönem İslam Tarihi Ekonomik Hayatta Kölelik Ve Cariyeli


Creative Commons License

Hatalmış A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.198-228, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 23
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.198-228

Özet

Kölelik, İslamiyet’in doğuşunda tüm dünyada acımasızca devam ediyordu. Köle başkasının emrinde bulunup kurtarılmayı bekleyen aciz bir insandı ve ekonomik anlamda alınıp satılabilen mal hükmündeydi. İslam kölelikle ilgili önemli reformlar yaptı. Bu makalede erken dönem İslam tarihinde köle ticareti, köle pazarları, kölelerin ekonomik açıdan nitelikleri ve yoğunlaştıkları meslekler, köle fiyatları ve sayıları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Dört Halife, Emevîler, ekonomi, köle, cariye. 

Slavery was still in effect mercilessly when Islam was born. Slaves were people living miserable lives who hoped find salvation from the boundaries of others, and society treated them as commercial property for sale. Islam made significant reforms in slavery. This articles delves into the issues of the slave trade/markets, slaves' economic suitability and qualifications, jobs that focused primarily on slavery, as well as slave prices and the number of slaves in society in the early Islamic period.

Key Words: The Prophet Mohammad, The Rashidun Caliphs, Umayyads, economics, slaves, concubines.