RAMAZANOĞULLARI DÖNEMİNDE SİS/KOZAN (1352-1608)


Creative Commons License

HATALMIŞ A.

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - III RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ, Adana, Turkey, 03 November 2016 - 05 June 2017, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20

Abstract

KOZAN/SIS DURING THE PERIOD OF THE RAMAZANIDS (1352-1608)

The Ramazanids ruled in and around Adana between 1352-1608. In the territories where they ruled, they left important works and traces, which have reached up to the present day.  Kozan, whose old name is Sis, was one of the prominent cities of the region and also the capital city of Armenian kingdom of Cilicia for a long time. The city of Sis was located at the foothills of the Taurus mountains on route where Çukurova ends and the mountains start.

There are important historical castles built at Sis. Assyrians, Phoenicians, Hittites, Seleucids, Romans and Byzantines ruled in this region. The region was annexed to the Thugur/Avasim territories under the muslim rule during the firs Islamic conquests. The region, which was subject to destruction quite often, came under the control of Byzantium when the Abbasid lost power. When the Turks conquered Anatolia, it came under the rule of Seljuks. During the Crusades an Armenian kingdom was founded based in Sis.

The Mamluks gave an end to the Armenian kingdom and abandoned the region to the rule of the Dulkadirids. The Turkmen principilaties such as the Dulkadirids and Karamanids were constantly in combat with the Ramazanids over the region. The Ramazanids ruled for a while after joining the Ottomans.

In this paper developments in and around Sis are discussed limited to the period under the rule of the Ramazanids in the region. And religious, social, and political issues are focused on.

Key Words: Kozan/Sis, Cilicia, Principalities, the Ramazanids, fight

RAMAZANOĞULLARI DÖNEMİNDE SİS/KOZAN (1352-1608)

Ramazanoğulları 1352-1608 yılları arasında Adana ve çevresinde hükümranlık sürmüştür. Hükmettiği yerlerde günümüze kadar ulaşan önemli eserler ve izler bırakmıştır. Kozan eski adıyla Sis, bölgenin önemli şehirlerinden olup, uzun süre Kilikya Ermeni Krallığı’na başkentlik yapmıştır. Sis şehri Toros sıradağlarının eteğinde, Çukurova’nın bitip dağlık bölgenin başladığı bir güzergâh üzerindedir.

Sis ve çevresinde inşa edilmiş önemli tarihi kaleler vardır. Asurlar, Fenikeliler, Hititler, Selevkoslar, Romalılar ve Bizanslılar buralara hükmetmiştir. İlk İslam fetihleri ile İslam topraklarına katılmış ve Sugûr/Avâsım içinde yer almıştır. Sıklıkla yıkım ve tahribata uğrayan bölge, Abbasîler zayıfladığında Bizans’ın kontrolüne geçmiştir. Türklerin Anadolu’yu fethetmesi üzerine Selçuklu hâkimiyeti altına girmiştir. Haçlı Seferleri esnasında, Sis merkezli bir Ermeni (Kilikya) krallığı kurulmuştur.

Memlûklar Ermeni krallığına son vererek Sis ve çevresini Ramazanoğulları’na terk etmiştir. Dulkadiroğulları, Karamanoğulları gibi Türkmen beylikleri bu yöre üzerinde Ramazanoğulları ile mücadele halinde olmuştur. Osmanlı Devleti’ne katılan Ramazanoğulları bir süre daha beyliğini sürdürmüştür.

Bildirimizde Ramazanoğulları’nın hüküm sürdüğü dönemle sınırlı, Sis ve çevresindeki gelişmeler konu edilmiştir. Dini, sosyal ve siyasi konulara ağırlık verilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Kozan/Sis, Kilikya, Beylikler, Ramazanoğulları, mücadele