Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sabahattin Engin’in “Tedirginler” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

Route Educational Social Science Journal, cilt.5, ss.1303-1316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaphoric Perceptions of the Preservice Turkish Teachers about the Term 'Philosophy'

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, ss.335-359, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, cilt.7, ss.335-359, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Turkish Teachers on Extracurricular Activities at Secondary Schools

Acta Didactica Napocensia, cilt.9, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAVAŞIN SURİYELİ SIĞINMACILARIN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, ss.411, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), ss.2230-2243, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veiws of instructors on the use of textbooks in Turkish education departments

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1569-1577, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşamın Küçük Bir Modeli Oyun

Ruhum Çukurova (Kültür, Sanat ve Yaşam Dergisi), ss.40-41, 2015 (Hakemsiz Dergi)

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Languages' Education, cilt.1, ss.1062-1073, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUTADGU BİLİG VE DİVÂNÜ LÜGATİ T TÜRK TE OYUNLA İLGİLİ KAVRAMLAR VE TERİMLER

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.49-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça

IJLET (International Journal of Languages Education And Teaching)., cilt.3, ss.177-199, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drama Lideri Olarak Türkçe Öğretmeni

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.339-360, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşamın Küçük Bir Modeli:Oyun

Ruhum Çukurova, ss.40-42, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.115-132, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçenin Kuralları Dışına Çıkan Bir Topluluk: İkinci Yeniciler

Journal of History School, ss.451-480, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dramayla Oluşturulmuş Öykülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), ss.659-699, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dramayla Oluşturulmuş Öykülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.659-699, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇENİN KURALLARI DIŞINA ÇIKAN BİR TOPLULUK İKİNCİ YENİCİLER

Tarih Okulu Dergisi, cilt.6, ss.451, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaşadıkları Sorunların Nedenleri Üzerine Görüşleri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.337-358, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersinde Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.146-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Hukuk Dilinin Genel Özellikleri

Osmaniye Barosu Dergisi, ss.24-32, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Öğrenci Merkezli Eğitim ve Türkçe Öğretmeni

Osmaniye Rehberi, ss.20-21, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.239-254, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplumsal Olayların Etkisinde Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.73-96, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dramanın İlk Uygulayıcıları Türk Şamanları

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.1180-1191, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Derslerini Yaşamla Buluşturan Bir Yöntem: Drama

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.16-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Âkif ve Çanakkale Ruhu

Osmaniye Rehberi, ss.26-27, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Geçmişten Günümüze Osmaniye'de Tiyatro

Okuntu (Kültür, Sanat ve Edebiyat, Folklor Dergisi), ss.34-36, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Dramayla Türkçe Öğreniyorum

Osmaniye Rehberi, ss.34-35, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimde Hayata Açılan Pencere Drama

Osmaniye Rehberi, ss.16-18, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hoş Geldin Korkut Ata

Osmaniye Rehberi, ss.16-17, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Türkçe Nereye Gidiyor

Osmaniye Rehberi, ss.14-15, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programlarının İncelenmesi

3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019

Türkiyede Görülen İki Dillilik Biçimleri

3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019

Mersinin Yöresel Kuş İsimleri Üzerine Etnobiyolojik Bir İnceleme

19. Kuş Konferansı, Mersin, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2019

Drama ve Şaman İlişkisi: Türk Drama Tarihinin En Eski Dönemleri

BABİR I. Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2018

6. Sınıf Öğrencilerine Sıfatların Öğretilmesinde Drama Yönteminin Kullanılması ve Bir Uygulama Örneği

BABİR I. Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2018

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Türk Öğrencilerin Suriyeli Öğrenci Algısı

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), 2 Kasım - 04 Aralık 2018

Benzeşme Ögesi Bağlamında Ortak Yemek Kültürünün Suriyeli Mültecilere Türkçe Öğretiminde Kullanılması

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), 2 - 04 Kasım 2018

Kültürel Benzeşim Bağlamında Suriyelilere Türkçe Öğretimi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

A metastatic RCC case report undergoing multiple treatment options

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73

”Küçük Kara Balık” Yapıtında Eleştirel Düşünce

Uluslararası Türk Kültürü ve Dil Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018

Türkçe Öğrenen Suriyelilere Özgü Ders Kitabı Eksikliği Üzerine Bir Değerlendirme

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.854

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Drama Teknikleri

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.793

Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar

II. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılmasının Yedi Boyutu

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Ağustos - 28 Temmuz 2017, ss.86

Suriyelilere Türkçe Eğitimi Verecek Olan Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017, ss.31

Osmaniye ye Yön Veren Dergiler

Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu, Osmaniye, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2016, ss.411-420

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersiyle İlgili İlgili Görüşleri

II. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2016

Osmanlı Türkçesine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öngörülerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Bağlamında Ritüeller

I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.142

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Alan Eğitimi Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Manisa, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.106

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Drama Yönteminin Yaratıcılık ve Hayal Gücünün Geliştirilmesine Etkisi

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin, Türkiye, 5 - 06 Temmuz 2012, ss.80

Türkçe Dersinde Dinleme Becerisinin Kazandırılmasında Drama Yönteminin İşlevi

Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Erken Çocukluk Döneminde Drama), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2010

Çağdaş Eğitimde Drama Lideri Olarak Türkçe Öğretmeni

Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Eğitimde Drama), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2008, ss.67-68

Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması

Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Drama Kavramları), Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2007, ss.97-99

Tc-99m MIBI findings of acute vertebral fractures in traumatic patients: Preliminary results

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Helsinki, Finlandiya, 4 - 08 Eylül 2004, cilt.31

Akut Lösemilerde Tc-99m-tetrofosmin Uptake'i ile P-glikoprotein Ekspresyonu Arasındaki İlişki

XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2003, cilt.12, no.1, ss.37

Metastazlarını Değerlendirmede Tc-99m-MİBİ Sintigrafinin Rolü

XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2003, no.0, ss.66

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı

Drama, Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.223-226, 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mehmet Dursun ERDEM, Ahmet AKKAYA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.129-161, 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları

Suriyelilere Türkçe Eğitimi Verecek Olan Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi, M. Ertan Gökmen, Nazan Tutaş, Sebahat Alan, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.15-31, 2017

Çocuk Yazını Araştırmaları I

Kurgusal Bir Dünya Oluşturan Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Çocukların Hayal Dünyasına ve Yaratıcılıklarına Etkisi, Özkan Bülent, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.217-228, 2014

Osmaniye Mânileri

Sezer Ofset Matbaacılık, Adana, 2011

Diğer Yayınlar