Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün ?Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaçları Çerçevesinde Felsefe Anlayışlarının İncelenmesi? İsimli Yüksek Lisans Tezinin Yedek Jüri Üyeliği

 • Nisan 2014 Yarışma

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ?Mehmet Akif ERSOY?un Çanakkale Tasviri? İsimli Kompozisyon Yarışması Jüri Üyeliği

 • Şubat 2014 Akademik Personel Sınavı

  Hakkâri Üniversitesi

  Hakkâri Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Sınavı Yedek Jüri Üyeliği

 • Kasım 2013 Akademik Personel Sınavı

  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Okutman Alımı Sınavı Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İlkokul 4. Sınıf Çocuklarının Resimler Anlatımlarına Kurgusal Metinlerin Katkısının İncelenmesi (Çiğdem DOĞAN) İsimli Yüksek Lisans Tezinin Jüri Üyeliği

 • Ocak 2013 Akademik Personel Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Alımı

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2013 - Devam Ediyor Asos Journal (The Journal of Academic Social Science)

  Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Tarih Okulu (Journal of History School )

  Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Anemon Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Güneysu

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Uluslararası Dil Akademisi Dergisi (İJLA)

  Yardımcı Editör

 • 2013 - Devam Ediyor International Journal of Language Education and Teaching (IJLET)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - 2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - 2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı)

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2003 - Devam Ediyor Çağdaş Drama Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2014 Journal of European Education (JEE)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014 Route Education Social Science Journal (Ressjournal)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2014 Uşak Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2013 Anemon Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2013 Tarih Okulu Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2013 International Journal of Language Education and Teaching (IJLET)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2013 Uluslararası Dil Akademisi Dergisi (İJLA)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2013 Asos Journal (The Journal of Academic Social Science)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2013 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (Pegem Journal of Educaiton and Instruction)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2013 Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2013 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2012 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2012 EKEV Akademi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2012 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2012 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Sanat Eserleri

 • Aralık 2007Özgün Eser

  Kısa Sahne Oyunu Yazımı-Kurtuluş Tiyatroları