Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi


KARA Ö. T.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.239-254, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 16
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.239-254

Abstract

In this study, it is determined if there is any difference between Turkish lesson 
attitudes of the control group, in which this method is not used and the experimental group, 
in which the method of story formation with drama is used. In the study, an experimental 
design with the control group, both pre-tested and pro-tested has been used. The samples of 
the research constitute 135 pupils attending 6th, 7th and 8th grade in Toprakkale Mehmet 
Cevlani Önal primary in 2009-2010 education-teaching term.
In the conclusion of the application, “t” test has been applied in order to find out 
whether the methods used have an effect on the pupils’ attitudes to Turkish lesson. As a 
result of “t” tests applied, where the method of story formation with drama is used and in the 
other class where this method is not used, it has been noted some variations on the pupil’s 
attitudes to Turkish lesson. Consequently, using the method of story formation with drama 
has increased their interest and attitudes of the second degree students in primary school in 
the positive direction. 
Bu deneysel çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinde dramayla öykü 
oluşturma yönteminin uygulandığı deney grubu ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu 
arasında Türkçe tutumları bakımından farklılığın olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, 
ön test, son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2009-
2010 eğitim-öğretim yılında Toprakkale Mehmet Cevlani Önal İlköğretim Okulunda 6, 7 ve 8. 
sınıflarda okuyan 135 öğrenci oluşturmaktadır.
Uygulama sonucunda kullanılan yöntemlerin öğrencilerin Türkçe tutumları üzerinde 
etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testleri 
sonucunda dramayla öykü oluşturma yönteminin uygulandığı ve bu yöntemin uygulanmadığı 
sınıflarda öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında değişmeler görülmüştür. Sonuç 
olarak Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin kullanılması ilköğretim ikinci 
kademe öğrencilerinin Türkçe dersine olan ilgi ve tutumlarını olumlu yönde arttı