İl Eğitim Denetmenlerinin Gözünden 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Amaç ve Kazanımlarına Erişmesinin Önündeki Engeller


KARA Ö. T. , AKKAYA A., ŞAHİN E. Y. , AKGÜN M.

Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.431-445, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.431-445

Abstract

Bu araştırma, 5. sınıf Türkçe dersinin amaç/kazanımlarına öğrencilerin erişmesinin önündeki engelleri il eğitim denetmenlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma; Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerinde görev yapan ve Türkçe derslerini denetleyen 19 il eğitim denetmeniyle yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin veriler, nitel araştırma yöntemiyle toplanmış ve denetmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.  Denetmen görüşleri, kodlanarak alt kategorilere ayrılmış; öğretmen, öğrenci, materyal, okul idaresi ana temaları ve bu temalarla ilişkili 16 alt temaya göre ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen faktörü, öğrencilerin Türkçe dersinin amaç/ kazanımlarına erişmesinin önündeki en önemli engel olarak tespit edilmiştir. Bunu; öğrenci, materyal ve okul idaresinden kaynaklanan sorunlar takip etmektedir. Öğrencinin gelişim özelliklerinin öğretmen tarafından bilinmemesi, öğrencinin yazma sorunu, ders kitabı ve okul idaresi denetleme sorunu ise 5. sınıf Türkçe dersinin amaç/kazanımlarına öğrencilerin erişmesinin önündeki engelleri oluşturan diğer alt temalar olarak tespit edilmiştir.

This study was carried out for the aim of determining the 5th grade students’ obstacles for reaching to objectives and acquisitions of Turkish courses, from the viewpoints of provincial educational supervisors. This study was practiced with 19 provincial educational supervisors working in Adıyaman, Elazığ and Malatya, who check Turkish courses. The data were gathered by qualitative inquiry and semi-structured interviews were adopted. The data were analyzed by content analysis. Supervisor views were sub-categorized by coding. They were handled with from the main themes such as teacher, student, material, school managing; and 16 sub-themes related to main themes. Results indicated that teacher factor was determined the most important obstacle for students to reach to objectives and acquisitions of Turkish courses. This is followed by problems arising from student, material, and school managing. Ignorance of existing students’ problems by teachers, writing problems of students, course book problems, these problems were determined other sub-themes for students not to reach to objectives and acquisitions of Turkish courses.