Toplumsal Olayların Etkisinde Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri


Kara Ö. T.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.73-96, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.73-96
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

From the date when oral narration left its place to the written expression to 
nowadays, the human kind has always wanted to express his comprehension and 
feeling abilities more different and effective than the other kinds. This case has 
gradually effected on the styles of thinking of literary men and headworkers. Social 
and political events became the trigger elements of this interrelation. Social 
movements such as Humanism, Renaissance and the French Revolution managed 
and formed the literary conceptions and attitudes. This formation and evolutions led 
to start the literary movements. Classicism, Romanticism and Realism which were 
formed by the social and political movements has been the basic of both the West 
and Turkish Literature. These three great Movements has served for the varieties of 
the literary and caused to appear different feelings and thinking. 
Sözlü anlatımın yerini yazıya bıraktığı tarihlerden günümüze kadar 
insanoğlu, anlayış ve duyuş biçimlerini diğerlerinden daha etkili ve farklı olarak 
ifade etmek istemiştir. Bu durum zaman içerisinde edebiyat ve fikir adamlarının 
düşünüş tarzlarını etkilemiştir. Toplumsal ve siyasal olaylar bu etkileşimin 
tetikleyici unsurları olmuştur. Hümanizm, Rönesans ve Fransız İhtilali gibi tarihi 
derinden etkileyen toplumsal devinimler, edebî anlayış ve duruş biçimlerini 
yönlendirip, şekillendirmişlerdir. Bu biçimlenişin ve hareketliliğin edebiyatta 
karşılığı edebî akımlar olmuştur. Siyasal ve toplumsal olayların filizlendirdiği 
klasisizm, romantizm ve realizm akımları hem Batı hem de Türk edebiyatının 
temelini oluşturmuştur. Bu üç büyük akım edebiyatın çeşitlenmesine, farklı duyuş ve 
düşünüşün ortaya çıkmasına hizmet etmiştir.