İlköğretim Yedinci Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Noktalama İşaretlerini Uygulayabilme Becerilerinin Karşılaştırılması


KARA Ö. T.

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.86-104, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-104

Özet

Ana dil insanları birbirine bağlayan, ortak değerleri oluşturan ve yaşamı anlamlandıran önemli bir araçtır. Ana dil bireyi topluma, toplumu bireye yakınlaştırmakta ve sonunda kaynaştırmaktadır. İnsanların kaynaşmasını sağlayan dil, belli kuralları barındıran bir yapıdır. Dilin anlamlı olması ve her birey için aynı ileti/mesajı içermesi bazı unsurlara bağlıdır. Bu unsurların başında noktalama işaretleri gelmektedir.Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademedeki kız ve erkek öğrencilerin noktalama işaretlerinin yerinde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Noktalama işaretlerinin kullanımında cinsiyetin etkili olup olmadığı çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bunun için Osmaniye ilinin merkezinde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulunun 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden bir anı yazmaları istenmiş, kız ve erkek öğrencilerin noktalama işaretlerini kullanma becerileri araştırılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin sıklıkla nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, tırnak, parantez, kesme ve ünlem işaretlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Tarama tekniğiyle veriler toplanmış, yapılan hatalar cinsiyet açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Mother tongue is a tool which connects people and forms common values
and makes life meaningful. Mother tongue makes an individual become closer to the society or vice versa and at the end they unite. Language which causes people to come together is a form including some basic rules. It depends on some components for a language to be meaningful and include the same message for everyone. One of the leading ones is punctutaion.This work is done to determine whether primary school boys and girls use punctuation marks correctly. The main point in this work is whether the sex is important in the use of punctuation marks. For this reason, at 75. yıl primary school, in Osmaniye city center, 7th grade students wrote a memory boys and girls’ using punctuation marks was researched. At the end of the research, it was found that students commonly use full stop, comma, semicolon, colon, ellipsisquestion mark, quotation mark, brackets, apostrophe, exclamation. Data was gathered through scanning and mistakes were evaluated by comparing them in relation to sex.Keywords: Punctuation marks, girl, boy, sexuality