Türkçe Dersinde Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


KARA Ö. T.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.146-164, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.146-164

Abstract

In this study, it has been recommended an education method based on story formation with 
drama on the subject of how Turkish lesson in primary school at the second degree could be 
taught better. This method is thought to be effective in Turkish lessons on the improvement of 
imaginative power, creativity and major language skills and on teaching grammar. 
44 Turkish teachers, teaching in Osmaniye, constitute the samples of the study. Scanning model 
was used for the application of the survey in order to determine teachers’ opinions on the 
method. In the study, survey of the method of story formation with drama for teachers was 
applied. When data of the surveys were studied, it has been concluded that Turkish lesson that 
has been taught with the stories made up with drama is more permanent and this method could 
easily be used in Turkish lessons and taking place of the method of story formation with drama 
in the curriculum of primary schools would be beneficial. 
Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinin nasıl daha iyi öğretileceği konusunda 
dramayla öykü oluşturmaya dayalı bir eğitim yöntemi önerilmiştir. Türkçe dersinde bu yöntemin 
temel dil becerilerinin, yaratıcılık ve hayal gücünün geliştirilmesinde, dil bilgisi öğretiminde etkili 
olacağı düşünülmektedir. 
Araştırmanın örneklemini Osmaniye ilinde görev yapan 44 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. 
Yöntem üzerine öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik anket uygulamasında ise tarama 
modeli kullanılmıştır. Araştırmada “Dramayla Öykü Oluşturma Yöntemi Öğretmen Anketi”
uygulanmıştır. Anketlerin verileri incelendiğinde dramayla oluşturulmuş öykülerle işlenen Türkçe 
dersinin daha kalıcı olduğu, bu yöntemin Türkçe derslerinde kolaylıkla uygulanabileceği ve 
dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim programında yer almasının faydalı olacağı 
sonucu ortaya çıkmıştır