Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Cultural Awareness and Creative Thinking

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, ss.309-326, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

WEB SİTESİ TASARLAMA YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KODLAMA MI YOKSA HAZIR TASARIM SİTELERİ Mİ?

Journal of Continuous Vocational Education and Training, cilt.1, ss.18-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.23, ss.95-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WEB SİTESİ TASARLAMA YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KODLAMA MI YOKSA HAZIR TASARIM SİTELERİ Mİ? *

Journal of Continuous Vocational Education and Training, cilt.1, ss.18-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Using the Fuzzy Logic in Assessing the Programming Performance of Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.5, no.4, ss.701-712, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Using the Fuzzy Logic in Assessing the Programming Performance of Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.5, no.4, ss.701-712, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Scientific Educational Studies, cilt.2, ss.129-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyun ve Drama Tekniklerinin Bilgisayar DonanımlarıKonusundaki Akademik Başarıya Etkisi

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.243-254, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Postgraduate Dissertations Regarding Using Computer Software in Mathematics Teaching

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

The Journal of International Educational Sciences, cilt.5, ss.80-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap Yazma Etkinliği İle Verilen Masaüstü Yayıncılık Eğitiminin Motivasyona Etkisi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.80-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using the Fuzzy Logic in Assessing the Programming Performance of Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.5, ss.701-712, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Algoritma Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.135-153, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ALGORİTMA EĞİTİMİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİÜZERİNE ETKİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.135-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelerine Uyma Düzeyleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.389-395, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramı Hakkında Farkındalık Düzeyleri

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.520-527, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MÜHENDİSLİK KAVRAMI HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.520-527, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin "Mobil Üniversite" Uygulamasına İlişkin Memnuniyet Düzeyleri

The Journal of Academic Social Science, ss.285-297, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kesimlerde Okuyan 21. Yüzyıl Öğrencilerinin Teknolojiden Yararlanma Düzeyleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, no.1, ss.300-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAMIFICATION AND EFFECTS ON STUDENTS? SCIENCE LESSON ACHIEVEMENT

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.7, no.4, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case Study Wıth Academıcıans About Usıng An Interactıve Whıteboard On Classrooms

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, no.1, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRSAL KESİMLERDE OKUYAN 21 YÜZYIL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi /Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, ss.300-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case study wıth academıcıans about usıng an ınteractıve whıteboard on classrooms

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gamification And Effects On Students' Science Lesson Achievement

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.7, no.1, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY WITH ACADEMICIANS ABOUT USING AN INTERACTIVE WHITEBOARD ON CLASSROOMS

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case Study on Gender Equality Education

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.361-362

AN ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES BETWEEN 2001-2018 WITHIN THE TOPIC OFCRITICAL THINKING

VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 Ekim 2019

Bilgi İşlemsel Düşünme Kavramı Üzerine Yapılan Araştırmalara ilişkin Bir Meta-Sentez Çalışması

İKSAD 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.746-761

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

İKSAD III ? ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.728-739

Siber Zorbalık Kavramı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Sentez Çalışması

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramına Yönelik Öz Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2017

The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2017

Schoology Ögrenme Yönetim Sistemine İlişkin Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görüşleri

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.90-91

Sosyal Medya-Teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1085-1086

Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.89-90

SOSYAL MEDYA/TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1085-1086

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.406-407

Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin incelenmesi: bir meta-sentez çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Fuzzy Logic for Assessing Students Programming Performance

Fourth International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.26-33

THE IMPACT OF FLIPPED CLASSROOMS ON DATABASE LESSON: A QUALITATIVE RESEARCH

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

When Virtual Reality Glass Meets Education Teachers Point Of Views

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Improving the primary school students motivation for learning programming concepts by using Kodu Game Lab: A qualitative study

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.14

THE IMPACT OF FLIPPED CLASSROOMS WHICH DESIGNATED BY FUZZY LOGIC ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENT

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Mobil Üniversite Uygulamasının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Görsel Materyal Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.19

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelerine Uyma Düzeyleri

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.18

Studying Gamification Effects on Students Science Lesson Achievement

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.86

Reading from Paper vs Screens A Literature Review

3rd International Congress on Curriculum and Instruction , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, 22 - 24 Ekim 2015, ss.262-263

Using an ınteractive whiteboard on undergraduate students: the point of view of academicians

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.402-403

EKRAN VE KÂĞITTAN OKUMAYA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.263-264

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması.

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması., Adana, Türkiye, 22 Eylül - 24 Ekim 2015, ss.263-264

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs Nedir? Gelecekte Geleneksel Eğitimin Yerini Tutar Mı?

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.249-256

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs Nedir? Gelecekte Geleneksel Eğitimin Yerini Tutar mı?

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.108-109