Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 7. International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2019)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 İKSAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2018 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2016 Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2016 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015)

  Katılımcı

  ADANA, Türkiye

 • 2015 Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium

  Katılımcı

  TRABZON, Türkiye

 • 2015 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium

  Katılımcı

  AFYON, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2016 Genç Araştırmacılar İkincilik Ödülü

  Fırat Üniversitesi