Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi İşlemsel Düşünme Kavramına Yönelik Bir Meta-sentez Çalışması

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.201-202

Öz-Düzenleyici Öğrenme Kavramına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE, 10 - 13 September 2020

DİJİTAL ÖYKÜLEME KAVRAMINA YÖNELİK BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1600-1607

A Case Study on Gender Equality Education

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.361-362 Sustainable Development

AN ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES BETWEEN 2001-2018 WITHIN THE TOPIC OFCRITICAL THINKING

VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

İKSAD III ? ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.728-739

Siber Zorbalık Kavramı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Sentez Çalışması

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramına Yönelik Öz Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2017

The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2017

The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Sosyal Medya-Teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1085-1086

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez ÇalışmasI

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.406-407

Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.89-90

SOSYAL MEDYA/TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1085-1086

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.406-407

Fuzzy Logic for Assessing Students Programming Performance

Fourth International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.26-33

When Virtual Reality Glass Meets Education Teachers Point Of Views

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Improving the primary school students motivation for learning programming concepts by using Kodu Game Lab: A qualitative study

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.14

THE IMPACT OF FLIPPED CLASSROOMS WHICH DESIGNATED BY FUZZY LOGIC ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENT

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

THE IMPACT OF FLIPPED CLASSROOMS ON DATABASE LESSON: A QUALITATIVE RESEARCH

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Mobil Üniversite Uygulamasının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Görsel Materyal Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.19

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelerine Uyma Düzeyleri

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.18

Reading from Paper vs Screens A Literature Review

3rd International Congress on Curriculum and Instruction , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, 22 - 24 October 2015, pp.262-263

Studying Gamification Effects on Students Science Lesson Achievement

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.86

Using an ınteractive whiteboard on undergraduate students: the point of view of academicians

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.402-403

EKRAN VE KÂĞITTAN OKUMAYA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.263-264

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması.

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması., Adana, Turkey, 22 September - 24 October 2015, pp.263-264

Uzaktan Eğitim Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Nitel Araştırma Durum Çalışması

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs Nedir? Gelecekte Geleneksel Eğitimin Yerini Tutar Mı?

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.249-256

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs Nedir? Gelecekte Geleneksel Eğitimin Yerini Tutar mı?

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.108-109

Books & Book Chapters

LEGO NEDİR?

in: KODLARDAN ROBOTLARA, OZAN ŞENKAL, Editor, PEGEM, Ankara, pp.65-107, 2019

MBOT’U NASILTANIMLARIM?

in: KODLARDAN ROBOTLARA, Ozan ŞENKAL, Editor, PEGEM, Ankara, pp.26-56, 2019

BLOK TABANLI PROGRAMLAMA

in: KODLARDAN ROBOTLARA, Ozan ŞENKAL, Editor, PEGEM, pp.2-26, 2019

Metrics

Publication

81

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals