Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Bir Güncel Tartışmalı Konu Bağlamında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.13, ss.511-546, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dezavantajlı Okullarda Görev Yapan Ortaokul Öğretmenlerinin Program Uyarlama Çabaları

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTION:Curriculum Studies in Secondary Education,, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1030-1033

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Vatandaş Kavramına İlişkin Örtük ve Açık Bilgilerinin İncelenmesi

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTION, 26-28 OCTOBER 2017, MUĞLA, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.356-357

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerindeki Öğretimsel Açıklamaları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.41-42

Fen Bilimleri Dersindeki Kavramların Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Nesnelerinin İçerik Düzenlemesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (4th International Conference on Curriculum and Instruction), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.191-193

A CASE STUDY REGARDING ABILITIES OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES TO ORGANIZE CONTENT OF TEACHING

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION (BARCELONA 2016), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.180-190

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alandaki Hedefleri Bloom Taksonomisine Göre Analiz Etme Becerilerinin İncelenmesi

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.243

The Place of Implicit Knowledge and Implicit Learning in the Construction of Expertise in Pre-Service Teacher Education

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.240-256

Üniversite öğrencilerinin demokrasi kavramı ile ilgili sınıflama davranışlarının değerlendirilmesi.

I. International Congress on Curriculum and Instruction (I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi), Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.579-580

Üniversite öğrencilerinin bazı kavramlara ilişkin örtük ve açık bilgilerinin değerlendirilmesi: Nitel bir çalışma.

(ICES 08) International Conference on Educational Sciences., Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2008, cilt.3, ss.1867-1881

Newton ve kuantum felsefelerinin eğitim programlarına etkisi

Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2005, ss.405-416

Kitap & Kitap Bölümleri

Program

Eğitim Bilimine Giriş, Aybek B., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.103-138, 2014

Yapılandırmacılık

Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Eroğlu Çeçen R., Yurtal, F., Editör, Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.553-581, 2014