Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KAVRAMLARI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Türkçe Dersinde Zarf Kavramının Öğretiminde Örnek Ayrıntılama Stratejisinin Kavram Öğrenme Başarısına Kalıcılığa ve Transfere Etkisi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Öğretimin İçeriğini Düzenleme Becerilerinin Geliştirlmesi

  Katılımcı

  Rome, İtalya

 • 2017 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi?

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI 2017)

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Öğretim Tasarımı Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDA TERİM BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2015 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 II nd International Eurasian Educational Research Congress (II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı:Diploma mı, Sertifika mı?çalıştayı

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 III.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2013 European Conference on Curriculum Studies

  Katılımcı

  Braga, Portekiz

 • 2012 II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2012 II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2011 I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2009 I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Uşak, Türkiye

 • 2005 XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye