Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2013 - 2016 Öğretim Görevlisi Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Program Geliştirme ve Öğretim

 • Yüksek Lisans Öğrenme Kuramları

 • Yüksek Lisans Kavram Öğretimi Yaklaşımları

 • Doktora Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Öğretim Tasarımı

 • Lisans Çoklu OrtamTasarımı ve Üretimi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretim Tasarımı

 • Lisans ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI