Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Kavram ve genelleme yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenilmesinin sınıflama ve açıklama davranışına, sınıflama ve açıklama davranışının kalıcılığına ve transfere etkisi.

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2004 Yüksek Lisans

  Eğitimde toplam kalite yönetim anlayışına göre hizmet içi eğitime katılan öğretmen ve yöneticilerin iş motivasyonuna ilişkin görüşlerinin araştırılması.

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Meta Analiz Atölyesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu

 • 2013Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: NVİVO 10 programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2010Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pegem AKADEMİ