Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE REASONS FOR PATIENTS' PREFERENCE AMONG RENAL TRANSPLANT PATIENTS

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.30, ss.340, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bone Disease and Serum Fibroblast Growth Factor-23 Levels in Renal Transplant Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.48, ss.2040-2045, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nephrotic syndrome preceding multiple myeloma: Case report Nefrotik sendroma öncelik eden multipl miyeloma

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.591-595, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Bone Disease in Renal Transplantation and Pleotropic Effects of Vitamin D Therapy

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.42, ss.2518-2526, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dyslipidemia and weight gain secondary to lifestyle changes in living renal transplant donors

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.20, ss.183-184, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Renal function in patients with orthotopic liver transplantation

RENAL FAILURE, cilt.28, ss.103-105, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is there any relationship between serum levels of interleukin-10 and atherosclerosis in hemodialysis patients?

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.39, ss.405-409, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Different glomerulopathies accompanying non-small-cell lung cancer

MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE, cilt.72, ss.279-281, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Loss of vision and renal function in a patient with miliary tuberculosis

MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE, cilt.72, ss.124-126, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Uncommon side effect of MMF in renal transplant recipients

RENAL FAILURE, cilt.27, ss.591-594, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Different glomerular pathologies in sickle cell anemia

CLINICAL NEPHROLOGY, cilt.62, ss.400-401, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A unique form of polycythemia associated with minimal change disease

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.13, ss.366-368, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Report of a renal transplanted patient with fibroadenoma occurring in a short time

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.35, ss.1408-1409, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Different Etiology of Pre and Post Transplant Period Proteinuria in a Liver Transplant Patient with Wilson's Disease

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.27, ss.313-315, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Acute renal failure and cold agglutinin disease due to leptospirosis

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.301-304, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hoarseness can be a predictive symptom for cardiovascular disease in hemodialysis patients

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.795-796, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

"Bone Disease and Serum Fibroblast Growth Factor-23 Levels in Renal Transplant Recipients."

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.48, ss.2040-2045, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Diagnosis of Familial Mediterranean Fever in Kidney Transplant Recipients

ulutas medical J., cilt.2, ss.47-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Diagnosis of Familial Mediterranean Fever in Kidney Transplant Recipients

ulutas medical J., cilt.2, ss.47-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drug and Infection Related Acute Interstitial Nephritis

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics, cilt.7, ss.4-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ, GEOMETRİSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.30-31

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ, GEOMETRİSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.30-31

HEMODİYALİZ HASTALARINDA NADİR BİR DAMAR ERİŞİM YOLU; TRANSHEPATİK HİCKMAN KATETERİZASYONU

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.88

HEMODİYALİZ HASTALARINDA NADİR BİR DAMAR ERİŞİM YOLU; TRANSHEPATİK HİCKMAN KATETERİZASYONU

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.88

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIPHERAL-CENTRAL BLOOD PRESSURE AND CARDIAC-RENAL DAMAGE IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Mayıs 2018, cilt.33 identifier

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARDİYAK ARİTMİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, ss.104-105

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARDİYAK ARİTMİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, ss.104-105

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARDİYAK ARİTMİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, ss.104-105

ASBESTOSİZLİ HASTADA MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTE BAĞLI NEFROTİK SENDROM

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.157

KRONİK RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA KAN BASINCI KONTROLÜ VE İNFLAMASYONUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

16. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.51

KRONİK RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA KAN BASINCI KONTROLÜ VE İNFLAMASYONUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

16. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.51

Hepatit Taşıyıcılığı Renal Transplantasyon İçin Risk Midir ?

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.151

Kronik Hemodiyaliz Programındaki 3 Hastada Paratireidektomi Sonrası Gelişen Uzun Süreli Hipofosfatemi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.184

Nadir Görülen Ancak Kardiyovasküler Hastalıkların Ön Belirteci Olabilen Hemodiyaliz Komplikasyonu: Ses Kısıklığı

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.139

Böbrek nakli sonrası FMF tanısı konulan 3 olgu

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.153

Böbrek nakli sonrası FMF tanısı konulan 3 olgu

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.153

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonşt Etkeni: Comomonas Testesteroni

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.101

Hipoparatiroidik Bir Olguda Vitamin D İntoksikasyonuna Bağlı Hiperkalsemi, Akut Böbrek Yetmezliği ve Metabolik Alkaloz

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.125

Medikal Tedaviye Dirençli Kalp Yetmezliğinde Periton Diyalizi: Tek Merkez Deneyimi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.146

Kronik Hemodiyaliz Programındaki 3 Hastada Paratireidektomi Sonrası Gelişen Uzun Süreli Hipofosfatemi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.184

Nadir Görülen Ancak Kardiyovasküler Hastalıkların Ön Belirteci Olabilen Hemodiyaliz Komplikasyonu: Ses Kısıklığı

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.139

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonşt Etkeni: Comomonas Testesteroni

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.101

Medüller Nefrokalsinozisli Olguda Distal Renal Tübüler Asidoz ve Polisitemi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.174

Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Monosit ve Lenfosit Sayıları Transplantasyon Prognozunu Belirleyebilir mi ?

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.107

Hipoparatiroidik Bir Olguda Vitamin D İntoksikasyonuna Bağlı Hiperkalsemi, Akut Böbrek Yetmezliği ve Metabolik Alkaloz

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.125

İntradiyalitik Hipotansiyon Üzerine Basamaklı Ultrafiltrasyon Hız Düşüş Modellemesinin Etkisi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.140

Medikal Tedaviye Dirençli Kalp Yetmezliğinde Periton Diyalizi: Tek Merkez Deneyimi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.146

Medüller Nefrokalsinozisli Olguda Distal Renal Tübüler Asidoz ve Polisitemi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.174

Proteinürik Hastalarda Vitamin D Tedavisinin Pleiotropik Etkiler

29. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, ss.13

Proteinürik Hastalarda Vitamin D Tedavisinin Pleiotropik Etkiler

29. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, ss.13

Multiple manual BP recordings which are Harakiri procedures must be banned by legistlations via ISH . Effect can be called as hypertensiologyst hypertension(HH) and Sagliker effect in medical doctors(MD).

21st Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension/5th Asian-Pacific Congress of Hypertension/29th Annual Scientific Meeting of the Japanese-Society-of-Hypertension, Fukuoka, Japonya, 15 - 19 Ekim 2006, cilt.24, ss.266 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Karaciğer Hastalıklarında Böbrek Tutulumu

Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu, KARAYAYLALI İBRAHİM, SEYREK NESLİHAN, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, ss.81-87, 2019