Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Cooperative Group Work Activities on Pre-school Children's Pattern Recognition Skills

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.1597-1604, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.553-559, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Cooperative Learning on Students' Academic Achievement, Retention and Social Skill Levels

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.1-14, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of cooperative learning on preschoolers' mathematics problem-solving ability

EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS, cilt.72, ss.325-340, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.35, ss.129-141, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.526-541, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, ss.878-909, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Development of Mathematical Literacy Self-Efficacy Scale for Middle School: A Reliability And Validity Study

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, ss.878-909, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF LESSON STUDY ON THE PERCEPTIONS OF MATHEMATICS TEACHERS ABOUT SUBJECT AREA COMPETENCIES

European Journal of Education Studies, cilt.5, ss.371-394, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1032-1052, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pattern Finding Skills of Pre-school Children

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, cilt.18, ss.346-358, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Problem Solving Levels Of Elementary School Students On Mathematical Word Problems And The Distribution of These Problems in Textbooks

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, ss.639-648, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sınıf Ögretmenligi Egitimi Programlarındaki Seçmeli Dersler

TURKISH STUDIES, cilt.11, ss.346-358, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Matematik Ögretmenlerinin Ders Imecesi HakkındakiGörüsleri

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.7, ss.259-273, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul 7 Sınıf Ögrencilerinin Düsünme Stilleri ile Sahip OlduklarıMatematiksel Güç Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.186-189, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.846-870, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mathematical Word-Problems That Require Realistic Answer

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.19-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Preservice teachers' levels of understanding of place value and numeration systems

Elementary Education Online, cilt.12, ss.759-769, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Basamak Değeri ve Sayma Sistemlerini Anlama Düzeyleri

İlköğretim Online, cilt.12, ss.759-769, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Süreçlerinin İncelenmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.53-70, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.53-70, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effectiveness of Jigsaw II on Prospective Elementary School Teachers

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.35, ss.129-141, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algi ve tutumları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.32, ss.152-164, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinin Rutin Olmayan Sözel Problemlerini Çözme Düzeylerinin, Çözüm Stratejilerinin Ve Hata Türlerinin İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.39-50, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.2, ss.26-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi çocuklarda kubaşık çalışmalarla toplama ve çıkarma becerilerinin kazandırılması

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.17, ss.210-220, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Kubaşık Öğrenme Uygulamaları: Toplama işlemine yönelik bir uygulama örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.1-10, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okulöncesi Kubaşık Öğrenme Uygulamaları: Toplama İşlemine Yönelik Bir Uygulama Örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.1-10, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanılması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.215-223, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.19-33, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim öğrencilerinin ordinal (sıra) sayılar içeren problemleri çözme becerileri

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.2, ss.596

Opinions, evaluation and suggestion of prospective teachers on multiple ıntelligence supported maths teaching

3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level konferansı, İstanbul, Türkiye, ss.38

Opinions, evaluation and suggestion of prospective teachers on multiple ıntelligence supported maths teaching

Proc. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level, İstanbul, Türkiye, ss.38

İlköğretim öğrencilerinin ordinal (sıra) sayılar içeren problemleri çözme becerileri

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.2, ss.596

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Problemi Kurma Becerileri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.291-296

İlkokul Öğrencilerinin Matematik ve Matematik Problemi Kavramlarına Yönelik Algıları

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.801-803

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Problem Kurabilme Yetkinlikleri

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Öğretimi Yönelimleri

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1

A Mathematical Modeling Study: Middle School Level

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

An Example of Using Scratch Block Coding on Grade 7th Percentages

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Algıları

USBİK 2019 Nevşehir Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.1

İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.1-2

An Examination of Gifted Students' Perceptions of Self-Efficacy in Mathematics Literacy and Mathematical Literacy Achievements

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1-2

Preservice Preschool Teachers? Verbal Problem Posing Skills

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1

Views on Classroom Management Teachers? who Works with Gifted Students

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1

İlkokul Öğrencileri ile Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bir Çalışma

ERPA 2018 International Congress on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.1

Types of Verbal Problems Posed by Preschool Teachers

Universal Academic Cluster İnternational Spring Conference, Hokkaido, Japonya, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.21

NORM KADRO FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE iLGİLİ BİR METAFOR ÇALIŞMASI

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları KOngresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenleri İle İlgili Bir İnceleme

II. Uluslararası Multidisiplineler Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Öğretmen Adaylarının Görsel Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

Grup Çalışmasının Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğretmen Adaylarına Yansımaları

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.100

Grup Çalısmasının Farklı Ögrenme Stillerine Sahip Ögretmen Adaylarına Yansımaları

5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.101

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI SÖZEL PROBLEM TÜRLERİ

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.127

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Ögretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinden Beklentileri

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.106-107

Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik staj öncesi ve sonrasına ilişkin gorüşlerinin incelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.36

STAJ UYGULAMALARININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016, ss.773-777

Elementary Mathematics Teacher Pedagogical Views on Teaching of Place Value

6th Internetional conference on "Business, Economics, Social Sciences and Humanities, Tokyo, Japonya, 27 - 28 Temmuz 2016, ss.100

Sınıf Ögretmenligi Egitimi Programlarındaki Seçmeli Dersler

15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.97

Sınıf Ögretmeni Adaylarının FeTeMM Egitimi ve Uygulanabilirligi Hakkındaki Görüsleri

15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.282

Sınıf ögretmenlerinin matematik derslerinde sanal manipülatiflerin kullanımı hakkındaki görüsleri

14. Uluslararası katılımlı sınıf ögretmenligi sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.75

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON THE ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE OF THE STUDENTS in STATISTICS COURSE

International Journal of Arts & Sciences Singapore, Singapur, Singapur, 13 - 16 Ocak 2015, ss.1

Ortaokul Matematik Derslerinde Gerçekçi Matematik Egitimi Yaklasımının Kullanımı Incelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1180

Preschool children?s skills about pattern finding

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

Ögretmen Adaylarının Matematik Basarıları Ile Elestirel Düsünme Becerileri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi

I. Türk bilgisayar ve matematik sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.90

Öğretmen Adaylarının Matematik Başarıları İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1. Türk Bilgisayar Eğitimi ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

İşbirliğine Dayalı Gruplarda Çalışmanın Çocukların Örüntü Bulma Becerileri Üzerindeki Etkisi

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Preschooler?s recognizing patterns

III. International Congress on Early Childhood Education, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012

Hikâyelerle matematik öğretiminin öğrencilerin sözel problem çözme becerileri üzerindeki etkileri

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Öğretmen Adaylarının Kat Problemlerine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010

Sınıf öğretmen adayları sözel matematik problemlerine ne kadar gerçekçi yaklaşıyor?

6. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Yaşayarak Matematik, Erzurum, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2007, ss.42-48

Attitudes of elementary education teachers and mathematıcs teachers towards teaching mathematics

Affective Education in Action konferansı, Adana, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2007, ss.346-355

Okulöncesi Ögretmenlerinin matematik ve matematik ögretimine iliskin algı ve tutumları

14. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.95

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik Öğretiminin Temelleri: Ortaokul

Matematik Okuryazarlığı, Güney Hacıömeroğlu, Kamuran Tarım, Editör, Anı Yayıncılık, ss.457-496, 2019

Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul

ÖLÇÜLERİN ÖĞRETİMİ, GÜNEY HACIÖMEROĞLU KAMURAN TARIM, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.167-192, 2019

Current Trends in Educational Sciences

An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers? Mathematical LiteracyLevels and Perceptions of Mathematics, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, ss.1, 2017

Matematik Eğitiminde Teoriler

Tutum ve Matematik Başarısı, Erhan Bingölbali; Selahattin Arslan; İsmail Özgür Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.767-784, 2016

Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematil Öğretim Programları

İlkokul Matematik Dersi Programlarının Problem Çözme Açısından İncelenmesi, Mehmet Fatih Özmantar; Ayşe Öztürk; Erdal Bay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.293-314, 2016

Learning Beyond Cognition

Effects of multiple intelligence based mathematics course on students? math anxiety and students?views about the course, N. Kryger., B. Ravn. , Editör, Danish University Of Education Pres., Kopenhag, ss.221-242, 2007

Diğer Yayınlar