Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of School Violence Through Turkish Children's Drawings

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, cilt.25, ss.50-62, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Sanctions Used by Teachers for Improving Responsibility

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.144-156, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation of the Family Characteristics of Bullies, Victims, and Positively Behaving Adolescents

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, ss.821-832, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Elementary School Students' Anxiety Levels Toward Mathematics and Their Perceptions of Self-Efficacy

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, ss.628-650, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.65-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SDU International Journal of Educational Studies

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.5, ss.64-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students' perceptions of school climate where violence is prevalent in schools

Elementary Education Online, cilt.14, ss.421-429, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Violence in schools: From the perspective of students, teachers, and mothers

Educational Research and Reviews, cilt.9, ss.1420-1427, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stories about aggression in pre-school children: Teachers' and mothers' views and intervention strategies

International Journal of Academic Research, no.6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stories about aggression in pre-school children: Teachers' and mothers' views and intervention strategies

International Journal of Academic Research, no.6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation Of Bullying According To Classroom Climate

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.5, ss.180-194, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 5. Sınıf Düzeyinde Arkadaşlığın Sosyometrik Statü Ve Akademik Başarı Açısından incelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.281-294, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Reflections Of Children?s Perception Of Violence On Their Drawings

Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, cilt.15, ss.149-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.28, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.28, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerinden Bekledikleri Sorumluluklar ve Sorumluluk Kazandırmada Kullandıkları Yöntemler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.411-424, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Name-calling and peer beliefs among primary school children in Turkey

Pastoral Care in Education, cilt.22, ss.39-41, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akılcı olmayan İnançların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.2, ss.41-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KADIN ERKEK İLİŞKİLERİNDE ATAERKİL YANSIMALAR: GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİ

DÜNYA KADIN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mart 2020, ss.66-74

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDETE YÖNELİK ALGILARININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

30. INTERNATIONAL CONGRESS ON CREATIVE DRAMA IN EDUCATION "ADAPTATION", Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.129-126

Ana Dili Türkçe Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Okuma Hızları Arasındaki İlişki

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.1

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OKULA BAĞLILIK VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ

Çukurova 2. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.98-104

ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK KALIP YARGILARININ İNCELENMESİ

II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.23

Okul yöneticilerinin okul şiddeti ve güvenliğine ilişkin görüşleri

Bilge Kagan 1. International Science Congress, 26 - 29 Ocak 2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİYLE İLİŞKİLERİ

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2017), 20 - 23 Nisan 2017

Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.54-56

Toplumsal Cinsiyet Bilincinin Geliştirilmesi Yaratıcı Drama Yöntemi

International Creative Drama in Education Congress, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016

Okullarda Zorbalığı Önleme ve Müdahale Etmeye Yönelik Psikolojik Danışman Görüşleri

XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2015

Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Evdeki görev ve sorumlulukların cinsiyete göre değerlendirilmesi çocukların görüşleri

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.1

Physical and Relational Aggression in Preschool Children: Preschool Teacher's Views and Intervention Strategies

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması

Sanat Eğitimi Ve Şiddet konulu 3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007

Öğretmenlerin sorumluluk kazandırmada kullandıkları cezaların öğrenciler tarafından algılanması

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.100-110

Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007

Multi Perspective Assessment of First Years of School: A Prospective Study

European Affective Education Network İnternational Conference At The Cukurova University, Adana, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2007

İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi

1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddete ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mart 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşamboyu Gelişim

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Başlıca Hizmet Türleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alim Kaya, Editör, Anı yayıncılık, 2016

Eğitim Psikolojisi El kitabı

Mentis Yayıncılık, Ankara, 2014

Sınıf yönetimini etkileyen faktörler.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Y. ve Sadık, F., Editör, Kök, Ankara, ss.62-86, 2008

Güdülenme

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Editör, Kök Yayıncılık, Ankara, 2008

Sınıf yönetimini etkileyen faktörler.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş-Arnas, Yaşar Sadık, Fatma, Editör, Kök Yayıncılık, ss.62-86, 2008

Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Editör, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Hizmet Türleri

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Kaya A., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007

Öğrenciyi Tanıma

Eğitim Psikolojisi, Yıldırım İ., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007

Eğitim Psikolojisinin Kapsamı

Eğitim Psikolojisi, Yıldırım İ., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007