Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1999 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı, Türkiye

 • 1989 - 1992 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilimdalı, Türkiye

 • 1985 - 1989 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilimdalı , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Üniversite Öğrencilerinin Farklı Benlik Algılarının Özsaygıları Üzerindeki Etkisi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

 • 1989 Yüksek Lisans

  Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Akılcı Olmayan İnançları Üzerindeki Etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce