Üstün Yetenekli̇ Çocukların Anne Kabul-Red ve Kontrol Algıları İ̇le Moti̇vasyonları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ler


Arslan K., YURTAL F.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018